Virtualizace a konsolidace serverů

Virtualizaci serverů chápeme jako základní stavební prvek IT infrastruktury. Jsou v ní provozovány operační systémy a aplikace. Virtualizace výrazně zlepšuje snadnou rozšiřitelnost datacentra, snižuje nároky na prostor, elektrickou energii i chlazení a zvyšuje poměr využití serverového hardwaru, čímž šetří náklady na jeho pořízení. V oblasti virtualizace jsme leadrem na trhu, nabízíme řešení postavené na technologiích VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Virtualization.

Cílem konsolidace serverů je úspora nákladů na nákup a provoz serverového prostředí v IT infrastruktuře. Při konsolidaci jsou využívány přístupy a jejich kombinace jako je virtualizace serverů, konsolidace služeb v rámci serverů a clustering serverů, tedy jejich spojování do větších celků. Na úvod je klíčová detailní analýza stávajícího stavu infrastruktury a zjištění požadavků na další rozvoj organizace.

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.