Zajištění infrastruktury formou služby pro hladký průběh Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů rozhodně patří k logisticky i technologicky velmi náročným projektům, kterých jsme se zúčastnili. Tvorba infrastruktury byla tedy velkou výzvou, která obohatila zkušenostmi nás i zákazníka.

Realizace 2020 - 2021

aricoma avatar

Profil zákazníka

Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dalo by se hovořit o mimořádné akci desetiletí, a to jak z logistické, tak i z technologické části. Celý proces ze zákona řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou, která jako významný partner zajišťovala především terénní práce. Do akce zapojila zhruba 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří roznášeli sčítací formuláře. I přes nesnadnou situaci s pandemii se povedlo České poště zprostředkovat zhruba 800 tisíc papírových formulářů. Drtivá většina lidí však volila odevzdání formou elektronického formuláře, což s sebou přineslo velké výzvy nejen pro další technologické partnery. A to i výzvy v infrastruktuře celého projektu.

Projekt byl velmi náročný, jak z pohledu samotného rozsahu projektu, tak i z pohledu přísného harmonogramu realizace, který byl z části dán zákonem. Za objednatele mohu říci, že spolupráci na projektu hodnotíme úspěšně a jsme rádi, že jsme měli v tomto náročném projektu kvalitního partnera, jako je AUTOCONT a celá skupina Aricoma.

Ing. Martin Šimral

PODPORA ROZVOJE A PROVOZU UICTG, ČESKÁ POŠTA

Výchozí situace, cíle projektu

Když se řekne infrastruktura, mnoho lidí si vybaví cesty ve městech, budovy a podobně. Ve světě IT se tato terminologie používá obdobně. Neřešíme, jak kudy pojedou auta, ale jak zajistit hladký průběh celého projektu, pomocí mnoha složitých procesů.

Už na začátku jsme věděli, že Sčítání lidu, domů a bytů je akce, která trvá dva až tři roky. Ale čistá infrastruktura, která byla pro projekt navrhnuta, by byla využívána pouze po dobu 5 měsíců. V tomto případě nedávalo smysl, aby někdo nakupoval drahé IT řešení, které po pár měsících zůstane nevyužito. Zákazník tak využil našich služeb, a to "infrastruktury v cloudu na klíč."

Přínosy

 • Systémové řízení celého projektu
 • Bezpečnost informačního systému
 • Jednotná konfigurace
 • Příprava Provozní fáze za pouhých 6 měsíců
 • Infrastruktura jako služba bez CAPEX nákladu u dvouletého projektu, kdy se neplánovalo další uplatnění systému a aplikace
 • Možnost flexibilního škálování výkonu nahoru i dolů
 • Splnění bezpečnostních požadavků projektu, díky Tier III datovému centru na území ČR
 • Odolné DC, které zvládlo bez výpadku i zásah tornádem
 • Systémové řízení celého projektu

Popis řešení

Od začátku jsme věděli, že se jedná o nemalý projekt. A taky že nás doopravdy zaměstnal. Během více jak dvou let projekt zaměstnával jak zaměstnance na ServiceDesk, kteří řešili všechny požadavky, dále síťaře, kteří měli na starosti virtuální datové centrum, tak další desítky expertů z různých odvětví. Také jsme si uvědomovali unikátnost projektu. Ještě před samotným řešením byly stanoveny jasné deadliny, kdy musí aktivity proběhnout. Bylo jasné datum, kdy komisaři vyráží do ulic, kdy bude spuštěna aplikace a kdy celá akce poběží. Nebyl tedy čas na omyly a vše se muselo splnit v jasném časovém horizontu. A to se nám povedlo i přes nepříjemně se vyvíjející situaci s celosvětovou pandemií. Ale nyní k jednotlivým fázím projektu.

Jakmile jsme podepsali smlouvu začátkem roku 2020, začala Přípravná fáze projektu a dali jsme se rovnou do práce. Museli jsme během půl roku nachystat vše pro uskutečnění tzv. Zkušebního sčítání v rámci Provozní fáze projektu. Na podzim 2020 bylo realizováno Zkušební sčítání, během kterého jsme si všichni vyzkoušeli menší verzi toho, co nás bude čekat během tzv. Ostrého sčítání.

Na základě informací z této zkoušky jsme až do jara 2021 ladili vše od nastavení infrastruktury, přes samotné aplikace až po procesy sčítání. Opět se ukázala přidaná hodnota cloudového efektu, kdy jsme dokázali velmi snadno vybudovat další prostředí tak, aby bylo možné zaráz provádět dva typy testování systému ve stejném čase. V rámci Ostrého sčítání jsme byli všichni připraveni na to, až vyrazí sčítací komisaři do ulic. V příštích několika dnech se začali lidé sčítat a začaly se objevovat první nedokonalosti. Naštěstí se nejednalo o nic, co bychom nedokázali opravit. Jakmile se totiž tisíce lidí začalo sčítat, aplikace se přestala chovat, jak má. Našim databázovým specialistům se však podařilo s celou situací poprat. Dokázali zvýšit výkon aplikace o 200krát a sčítaní mohlo plynule dál probíhat. Až do samotného závěru od distribuce a sběr sčítacích formulářů, přes jejich digitalizaci, až po kvalitní likvidaci, která byla velmi stěžejní pro správné ukončení projektu. Právě v poslední fázi projektu se významně pozitivně projevil cloudový efekt, tj. čerpal se výpočetní výkon a uložiště, který pro fázi projektu byl potřebný. V této fázi totiž potřeba na výpočetní výkon významně poklesla.

Jak bychom tedy naši práci na projektu shrnuli v rámci tvorby infrastruktury? Velmi jednoduše v několika bodech. Vybudovali jsem prostředí pro vývoj aplikace, prostředí pro testování a také prostředí pro ostré nasazení. Dále jsme byli součástí post projektové fáze, kdy komisaři neprováděli zápis dat do aplikace, ale uchovávali jsme data pro následné zpracování Českým statistickým úřadem. A ve finále jsme protokolárně data smazali, a to v souladu s platnou legislativou kybernetického zákona.

Věříme, jsme se projekt z pohledu infrastruktury zvládli. A to stejně jako zajištění technických prostředků pro sčítací komisaře.

Použité technologie

 • LogDock Advanced
 • VDC Connect Plus
 • Connectivity
 • IPsec VPN
 • Virtual server VMware
 • DBaaS PostgreSQL
 • Storage
 • Backup
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.