Centrální management, zálohování a klíčová infrastruktura pro skupinu AGROMĚŘÍN

Využitím hyperkonvergovaných technologií DELL a software VMware a Veeam jsme navrhli moderní řešení klíčové infrastruktury geograficky rozložených datacenter významné společnosti v oblasti zemědělské a potravinářské výroby.

Realizace 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

AGROMĚŘÍN. To je jeden z největších tuzemských zemědělských a potravinářských holdingů. S ročním obratem 4,7 miliardy a téměř 1300 zaměstnanci na různých místech naší země, kteří pracují zejména ve venkovských oblastech. Pro IT infrastrukturu jsou v tom ukryty hned dvě základní výzvy. Ta první – jak se popasovat s geograficky rozloženými datacentry napříč celou republikou. Ta druhá, a ještě důležitější: jak zajistit, aby během implementace i během provozu, nenastal jediný zádrhel? Protože tady nejde jen o peníze v provozech, ale často také o životy zvířat.

To důležité na úvod. Nepředstavujte si potravinářský a zemědělský provoz tak, jak ho vykreslují filmové týdeníky nebo filmová série Slunce, seno. Časy kolchozů jsou minulostí. A provozy jsou plné strojů, technologií a dat. Speciálně v AGROMĚŘÍN, které řeší kompletní zemědělská výroba a následné zpracování primárních zemědělských komodit v rámci potravinářské výroby s cílem nabídnout zákazníkům v České republice plnohodnotné potraviny vyráběné dle tradičních receptur s využitím moderních technologií.

„S končící zárukou a podporou původního datového centra jsme věděli, že musíme hledat nové komplexní řešení - jak pro serverovou infrastrukturu, tak i pro bezpečné zálohování. Obrátit se na AUTOCONT a.s. a jeho tým profesionálů pro nás byla jasná volba. Navržené řešení se nám zalíbilo, a proto jsme se rozhodli urychlit výměnu i v dalších 2 lokalitách, ve kterých byla použita odpovídající(menší) konfigurace. Velmi důležitou a také přínosnou součástí projektu byla centralizace správy a zálohování datových center.“

Aleš Holoubek

IT

Výchozí situace, cíle projektu

Zákazník pro klíčovou IT infrastrukturu využíval technologie, kterým ze strany výrobce končila podpora. Tato situace ho nutila hledat nové vhodné a spolehlivě zabezpečené řešení. Společnost AGROMĚŘÍN provozuje jedno hlavní a několik dalších sekundárních datových center ve významných lokalitách a bylo tedy nutné zajistit, aby všechna datacentra byla pod jednotnou správou s maximální centralizací.

K vyřešení této situace se nabízelo několik variant. Díky dobrým zkušenostem zákazníka se softwarově definovaným úložištěm pro VMware a zálohováním Veeam BR se nabízelo pokračovat v těchto, již známých, technologiích. Dlouhodobé zkušenosti v oblasti poskytování IT služeb vedly i k tomu, že si AGROMĚŘÍN pro tento projekt nové IT infrastruktury vybral znovu i nás.

Přínosy

  • Centrální řízení a správa celé IT infrastruktury a její sjednocení
  • Minimalizace nutnosti servisních oken a odstávek s dopadem na koncové uživatele při bezpečnostním upgrade infrastruktury
  • Násobně zvýšená bezpečnost v případě kyberútoku na data společnosti
  • Možnost geografického přesunutí a poskytnutí výkonu z jiného datového centra při kompletním výpadku sekundární lokality

Popis řešení

Na počátku celého projektu jsme čelili první velké výzvě. Pro oboustrannou spokojenost jsme museli komplexně pochopit, jakým způsobem zákazník aktuálně funguje, jak se rozrostl oproti předchozímu návrhu před 7 lety, identifikovat kritické IT procesy, bez kterých zákazník nevyexpeduje, nevyfakturuje nebo nevyrobí. Ve spolupráci s IT oddělením zákazníka jsme tento problém přenesli do spousty grafů a tabulek, se kterými jsme dokázali navrhnout vhodné řešení. To se zakládá na hyperkonvergované platformě Dell VxRail a tedy VMware vSAN, se kterou mají naši specialisté bohaté zkušenosti.

Hlavní a výkonově největší řešení mířilo přímo do primárního datového centra v Měříně. Jeho menší kopie pak byly nasazeny v sekundárních datových centrech. Vždy se jednalo o 2 nody na lokalitu. Ty byly dimenzovány tak, že v případě výpadku jednoho nodu, zvládne celou zátěž obstarat druhý - bez  nutnosti omezovat služby koncových uživatelů. Mimo tato datová centra je na další lokalitě umístěna deduplikační zálohovací jednotka Exagrid. Do ní všechna datová centra ukládají své zálohy. Díky aplikaci časových zámků disponuje řešení také vysokou odolností proti ransomware útokům.

Ačkoliv jsme se během projektu nepotýkali s většími komplikacemi, podařilo se nám během první aktualizace VxRail nodů polovinu z nich vyřadit. Vše zlé je však k něčemu dobré. Tato skutečnost vedla pouze k potvrzení, že datové centrum zvládne běžet v plné síle i při odstavení 50 % hardwarových prostředků. Zde je dobré mít na paměti, jak nezbytná je podpora výrobce řešení a jak nutné je mít řešení pod supportem.

Implementace řešení proběhla poměrně hladce i díky profesionálnímu IT týmu v Měříně. Během půlroční práce spolupracovaly oba týmy na jedničku. Zatímco naši specialisté se zabývali zejména prvotním zapojením a zprovozněním vedle staré infrastruktury, zákazník se postaral o bezproblémovou migraci dat ze starého řešení na nové.

Zákazník již několik měsíců provozuje moderní datacentrum bez sebemenších komplikací. Největší změny se projevily jak ve zvýšení dostupnosti kritických podnikových procesů, tak i nad kompletním přehledem všech kritických míst z jednoho bodu. K tomu také přispívá náš centrální dohled v rámci servisní smlouvy.

Použité technologie

  • VxRAIL hyperkonvergovaná infrastruktura firmy DELL na platformě AMD
  • VMware vSAN a vSphere virtualizace všech datacenter
  • Centrální management řešení VMware vCenter Standard
  • Centrální zálohování pomocí Veeam BR VUL
  • Primární zálohování na vyhrazené servery / NAS na každé lokalitě
  • Centrální záloha pro všechna datová centra do deduplikačního storage s časovými zámky Exagrid
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.