Zálohovacie riešenia - IBM Spectrum Storage

Pod značkou IBM Spectrum Storage ponúka spoločnosť IBM široké portfólio riešení na ukladanie a správu dát.

Publikované od: 21. 09. 2022

aricoma avatar

IBM Spectrum Protect

IBM Spectrum Protect je platforma na ochranu dát, ktorá poskytuje zákazníkom jednotnú správu zálohovania a obnovy dát. Umožňuje zálohovanie a obnovu virtuálnych aj fyzických systémov a cloud prostredí všetkých veľkostí.

Platforma poskytuje množstvo funkcionalít a široké možnosti licencovania – od tradičnej formy podľa procesorov, až po kapacitné licencie na zálohovanú alebo uloženú kapacitu s plnou funkcionalitou.

Okrem tradičného nasadenia v prostredí vlastného dátového centra môžu zákazníci využiť licencie aj ochranu aplikácií v prostredí IBM Cloud priamo z katalógu služieb – či už ide o virtuálne servery Power VS, aplikácie SAP HANA alebo iné služby.

Prehľad riešenia
IBM Spectrum Protect ponúka škálovateľné riešenie ochrany dát pre fyzické servery, aplikácie a virtuálne prostredia. Umožňuje zákazníkom rásť a spravovať až miliardy objektov na jeden zálohovací server. Vďaka použitým technológiám na efektívnu správu dát a ukladanie dát na pásky, objektové úložiská alebo do verejného cloud prostredia, ponúka aj zníženie nákladov na zálohovaciu infraštruktúru. IBM Spectrum Protect môže slúžiť aj ako cieľové úložisko pre systém IBM Spectrum Protect Plus, a tým využiť existujúce investície na dlhodobé zálohy a obnovu po katastrofe.

Zálohy IBM Spectrum Protect je možné spravovať systémom IBM Spectrum Protect Operations Center, z prostredia klienta VMware vCenter alebo aj iných produktov tretích strán. Systém IBM Spectrum Protect Operations Center ponúka široký prehľad o zálohovanom prostredí a bol navrhnutý s ohľadom na jednoduché používanie správcami aj s minimálnymi skúsenosťami. Správcovia môžu spustiť obnovu jednotlivých virtuálnych serverov z prostredia klienta VMware vCenter, alebo na plánovanie, spúšťanie a monitorovanie záloh využiť grafického klienta IBM Spectrum Protect.

Vďaka širokým možnostiam ukladania dát na objektové úložiská, páskové kazety alebo do cloud prostredí je možné dosiahnuť cenovo efektívne riešenia na účely obnovy po katastrofe a uchovávanie dlhodobých kópií dát. Odolnosť kybernetickej ochrany sa zvyšuje podporou technológie WORM (Write Once Read Many, bez možnosti prepisu) a možnosťou fyzického oddelenia dát (tzv. air-gap) využitím fyzických páskových mechaník a kaziet.

Zákazníkom sú dostupné návody nasadenia a konfiguračné skripty pre IBM Spectrum Protect, vďaka ktorým je možné skrátiť čas nasadenia pomocou automatizácie a plánovanie kapacít, vďaka využitiu skúseností z prostredí všetkých veľkostí.

Platforma je ponúkaná v rôznych balíkoch ako napríklad IBM Spectrum Protect Suite alebo IBM Spectrum Storage Suite, ktoré zjednodušujú licencovanie a ponúkajú rozšírenú funkcionalitu na využitie snapshotov, zálohovanie virtuálnych serverov, databázových systémov (Oracle, MS SQL, SAP HANA) a emailových aplikácií (Exchange, Domino).

Licencovanie
Komponenty platformy IBM Spectrum Protect sú ponúkané ako trvalé licencie s ročným poplatkom na softvérovú podporu. Dostupné sú rôzne cenové modely, ktoré zákazníkom poskytujú požadovanú flexibilitu. Licencovať je možné na základe uloženej kapacity (po dátovej redukcii), zálohovanej kapacity, prípadne podľa procesorových jednotiek (tzv. PVU). Spoločnosť IBM ponúka aj možnosť licencovania typu Entry pre malých a stredných zákazníkov. Súčasťou balíka IBM Spectrum Protect Suite je aj produkt IBM Spectrum Protect Plus, ktorý je ale dostupný aj samostatne a je licencovaný na počet chránených virtuálnych serverov.

Vlastnosti a prínosy

 • Technológia „incremental forever”, kompresia a deduplikácia - Zvýšenie efektívnosti využitia úložiska a výkonná dátová redukcia na úrovni virtuálnych alebo zálohovacích serverov.
 • Obnova na úrovni objektov - Rýchla obnova jednotlivých súborov, poštových schránok alebo emailových správ Microsoft Exchange, databáz Microsoft SQL Server.
 • Správa kópií - Využitie jedného snapshotu virtuálneho servera na obnovu dát, testovanie aj vývoj.
 • Deduplikácia dát - Výkonná dátová redukcia na úrovni virtuálnych alebo zálohovacích serverov.
 • Podpora páskových technológií - Zníženie nákladov na uchovávanie dlhodobých kópií.
 • Integrácia VMware - Integrácia s nástrojmi a API rozhraniami VMware.
 • Replikácia dát  - Inkrementálna replikácia zálohovaných dát medzi zálohovacími servermi plánovaná na úrovni zálohovaného klienta. Riadené politikami, lokálne a vzdialené kópie môžu mať rôzne politiky uchovávania. Replikácia môže využívať deduplikáciu a zvýšiť efektivitu sieťových prenosov, môže byť naplánovaná na čas nižšieho využívania siete, či zníženie vplyvu na produkčné aplikácie.
 • Integrácia do cloud prostredí - Vysoká bezpečnosť a cenovo efektívne zálohy do cloud prostredia. Kontajnerové úložné priestory podporujú ukladanie priamo do cloud prostredia alebo objektových úložísk (bez ďalšieho hardvéru alebo brán v cloud prostredí). Podporované sú IBM Cloud, IBM Cloud Object Storage, Amazon S3 a Microsoft Azure Blob storage. Kontajnerové úložné priestory podporujú aj in-line deduplikáciu s vysokou efektivitou ukladania dát, využívania pásma a s možnosťou šifrovania na zaručenie bezpečnosti.
 • Automatizácia životného cyklu dát - Skupiny retenčných politík poskytujú automatizáciu životného cyklu dát vďaka flexibilným možnostiam nastavenia pravidiel na uchovávanie dát a využitiu prevádzkových záloh na vytváranie dlhodobých kópií bez potreby opätovného čítania dát od klienta.

IBM Spectrum Protect Plus

IBM Spectrum Protect Plus 10.1 je riešenie na modernú ochranu dát, ktoré poskytuje takmer okamžitú obnovu, replikáciu, udržovanie a opätovné použitie virtuálnych serverov, databáz a aplikácii v hybridnom multi-cloud prostredí.

Je ho možné jednoducho nasadiť ako pripravený virtuálny systém a vďaka bezagentovej architektúre poskytuje aj jednoduchú údržbu. Proces ochrany dát je automaticky riadený politikami podľa požadovanej úrovne služby SLA a pokrýva prevádzkové zálohy, replikáciu aj dlhodobé uchovávanie dát.

Riadený prístup systémom RBAC a integrácia s chránenými aplikáciami poskytujú samoobslužný model ochrany a obnovy dát. Tieto vlastnosti ponúkajú užívateľom rýchly prístup k dátam podľa potreby a zjednodušujú prevádzku v režime DevSecOps, čím posilňujú kybernetickú odolnosť organizácií.

Cenová efektívnosť dlhodobého uchovávania dát je dosiahnutá pomocou kópií a archívov dát na vlastné alebo cloudové objektové úložiská, prípadne s využitím fyzických a virtuálnych páskových úložísk pomocou systému IBM Spectrum Protect.

Kybernetickú odolnosť celého riešenia zvyšuje podpora technológií jednorázového zápisu bez možnosti prepisu (WORM) na objektových úložiskách a fyzického oddelenia prístupu (air-gap) na fyzických páskových kazetách.

IBM Spectrum Protect Plus ako súčasť portfólia IBM Spectrum Storage zjednocuje a zjednodušuje uchovávanie, obnovu, replikáciu a opätovné použitie súborov, databáz, aplikácii, virtuálnych serverov, kontajnerov v tradičnom aj hybridnom cloud prostredí.

Systém je možné nasadiť v priebehu pár minút ako virtuálny server alebo kontajnerovú aplikáciu. Rozhranie REST API ponúka bezproblémovú integráciu aj s produktami a riešeniami tretích strán.

Vlastnosti a prínosy
IBM Spectrum Protect Plus ponúka riešenie modernej ochrany dát, ktoré je pripravené na dnešné obrovské objemy. Podporuje rôzne typy aplikácií, natívne formáty dát, ako aj objektové úložiská vo vlastných priestoroch alebo v cloud prostredí. Výsledkom je centralizované riešenie rýchlej a jednoduchej ochrany dát, ktorá poskytuje:

 • Rýchlu obnovu súborov, databáz, aplikácií, virtuálnych serverov aj kontajnerov
 • Efektívnu ochranu služieb Microsoft 365 Exchange Online a Microsoft OneDrive
 • Úsporný režim prevádzky bez potreby agentov
 • Jednoduchú správu pomocou politík a centrálneho riadiaceho panelu
 • Široké možnosti zabezpečenej samoobslužnej správy pomocou RBAC
 • Automatické a efektívne opätovné používanie dát
 • Ochranu databáz prevádzkovaných vo vlastnom aj cloud prostredí
 • Zvýšenie kybernetickej odolnosti s fyzickým oddelením dát na páskových kazetách
 • Rýchle vyhľadávanie uložených dát vďaka globálnemu katalógu
 • Bezproblémovú automatizáciu a jednoduchý prístup k dátam

IBM Spectrum CDM

IBM Spectrum Copy Data Management je aplikácia, ktorá prináša prehľad a kontrolu nad dátami vo vašom prostredí. Ponúka celopodnikový pohľad na IT objekty a súbory, takže môžete využívať, kopírovať, odhaľovať a prehľadávať dáta, a tým získať lepší prehľad o vašej organizácii.

Kontakt na špecialistu

V prípade vášho záujmu sa obráťte na nášho AC špecialistu: Radoslav Bendík, radoslav.bendik@autocont.sk. Pokiaľ ešte nepatríte k našim zákazníkom, použite pre dopyt náš formulár či vyhľadajte kontaktné údaje nášho najbližšieho regionálneho centra. Sme nablízku v každom kraji a radi vám pomôžeme s akoukoľvek IT potrebou vašej organizácie.

Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním registračného formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.

BUĎTE U TOHO

Prihláste sa k odberu našich newsletterov, nech vám nič neutečie.

Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.