Digitalizace a automatizace procesů

Zrychlete váš podnik pomocí digitalizace procesů. Zbavte se administrativy, automatizujte a zjednodušte postupy. Soustřeďte se na práci s vyšší přidanou hodnotou díky našim inovativním řešením pro digitalizaci firemních procesů.

Co zpomaluje vaši firmu?

Nemusí to být na první pohled ani vidět, ale zamyslete se nad tím, zda nejde automatizovat a digitalizovat i vaše procesy. Z našich zkušeností vidíme 3 hlavní výzvy, kterým firmy v dnešní době čelí:

Nepropojené interní systémy
Důležité informace potřebné pro dokončení procesu mohou být uloženy v nepropojených systémech, což způsobuje zmatek, ztrátu času a zvyšuje riziko chyb. Ruční zadávání dat do více systémů je časově náročné a často vede k nepřesnostem. Kromě toho, pokud vaše procesy nejsou zabezpečeny a automatizovány, může to ohrozit bezpečnost citlivých informací.

Velké množství dat a dokumentů
Důležitá data jsou rozptýlena v různých formátech, od e-mailů a PDF dokumentů po papírové faktury a smlouvy. Tento neustále narůstající objem dat čeká na shromáždění, analýzu a následné využití. Klasifikace a zpracování tohoto nestrukturovaného obsahu je bez využití technologií náročná a zdlouhavá. Získávejte cenné informace z vašich datových zdrojů okamžitě.

Manuální procesy
Pomalost, nedostatečná transparentnost a časté chyby manuálních procesů mohou výrazně zasáhnout do efektivity vašeho podnikání a zákaznické spokojenosti. Co víc, mohou zvyšovat vaše interní náklady a nepřehlednost v procesních metrikách. Automatizací procesů vám pomůžeme eliminovat tyto problémy a přinést do vaší organizace spolehlivost a transparentnost.
 

Zlepšujeme vaši produktivitu

Hlavním cílem našich projektů digitalizace a automatizace procesů je zvýšení produktivity vašich zaměstnanců tím, že jim umožníme soustředit se na strategické úkoly a činnosti, které přinášejí největší hodnotu vaší firmě, zatímco opakující se a časově náročné úkoly jsou svěřeny automatizovaným systémům.

Příkladem může být automatizace procesu:
 • náboru zaměstnanců,
 • digitalizace fakturace, schvalování a sledování financí,
 • sledování zásob a komunikace s dodavateli,
 • zpracování dokumentů a podrobení další analýze,
 • digitalizace řešení pojistných událostí,
 • zjednodušení vyřizování reklamací,
 • tvorby aplikací pro komplexní řízení centra sdílených služeb a další.

Přínosy

 • Zvýšení produktivity díky automatizaci rutinních činností
 • Snížení chybovosti v procesech
 • Urychlení firemních procesů napříč všemi agendami
 • Efektivní využití dat pro lepší rozhodování
 • Snížení interních nákladů
 • Zlepšení spokojenosti klientů díky rychlejší reakci

Trendy v digitalizaci a automatizaci firemních procesů

Oblasti digitalizace a automatizace firemních procesů se věnujeme více než 20 let a stovky projektů nás ujistily, že jedinou cestou, jak zůstat konkurence schopný a efektivně pracovat, je využívat nové technologie ve svůj prospěch. Trendy se neustále mění, ale podle nás mezi hlavní patří:
 1. Inteligentní automatizace: Jedná se o použití strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI) k automatizaci složitějších úkolů, což zahrnuje rozpoznávání vzorů, analýzu dat a dokonce i rozhodování.
 2. Robotická procesní automatizace (RPA): Je využití implementace softwarových robotů pro automatizaci rutinních, opakujících se úkolů, což snižuje chybovost a uvolňuje zaměstnance pro náročnější a kreativnější práci.
 3. Automatizace zpracování dokumentů: Pomocí využití technologií pro extrakci a zpracování dat z dokumentů zrychlíte a zjednodušíte administrativní úkoly. Příkladem může být vyčítání údajů z faktur nebo mailů.
 4. Low-Code a No-Code platformy: Tyto platformy umožňují i lidem bez pokročilého technického vzdělání vytvářet aplikace a automatizovat procesy s minimální znalostí programování. Rychle tak vytvoříte aplikaci pro evidenci zaměstnanců, správu skladu, sledování projektu nebo žádanky.
 5. Integrace s podnikovými systémy: Propojujte a organizujte toky informací napříč hlavními aplikacemi, jako ERP, CRM nebo skladový systém, s dalšími systémy a aplikacemi. Získáte tak propojený celek, kterým urychlíte rozhodování, zrušíte duplicitní zadávání do více systémů a snížíte chybovost dat.

Spolehlivé technologie

Řešení, které využíváme při našich projektech od společností OpenText a Microsoft, mohou i vám pomoci s automatizací procesu a transformací se na digitální, daty řízený podnik. Díky těmto technologiím můžete i vy získat flexibilní platformy pro rychlé budování uživatelských aplikací, snížení nutného zapojení IT a zlepšení rozhodování a zážitky zaměstnanců, partnerů a zákazníků.

Optimalizujte i vy procesy s pomocí automatizace, digitalizace a rozhodování řízených daty.

TreeINFO pro SharePoint

Nasazení systému do 5 dnů není problém. Naše řešení TreeINFO pro SharePoint přináší hotová řešení zaměřená na specifika procesů práce s dokumenty nebo na konkrétní typy dokumentů a formulářů, včetně možnosti rychlého vývoje dalších řešení na míru. Pokrývá agendy faktur, smluv, interní dokumentace i žádanek. Stačí si vybrat a získáte efektivní podporu vašich procesů, správy a oběhu dokumentů a formulářů. To vše elektronicky, snadno a rychle.

Jedná se o integrovanou nadstavbu pro Microsoft SharePoint, kterou jsme vyvinuli na základě našich dlouholetých zkušeností a ověřených postupů v oblasti správy dokumentů a procesů (DMS, ECM).
 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.