Microsoft Dynamics 365 Business Central

Podnikový systém, který lze rychle implementovat a jednoduše používat. Řešení, které realizuje vaše obchodní ambice.

Moderní ERP pro střední a malé firmy

Microsoft Dynamics 365 Business Central je moderní informační systém pro malé a středně velké společnosti, které hledají jednoduché a snadno přizpůsobitelné řešení s komplexním pokrytím jejich potřeb a s intuitivním uživatelským prostředím. Nabízí zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti, šetří vstupní investice a snižuje starosti spojené s provozem a bezpečností.

Přínosy

 • Rychle implementovatelný systém
 • Jeden informační systém pro všechny firemní procesy
 • Snadná možnost rozšíření agend
 • Dostupnost kdykoliv a odkudkoliv díky provozu v cloudu

Jeden systém pro všechny firemní procesy

Finance a účetnictví
Správa financí a účetnictví tvoří páteř podnikového řešení pro řízení ekonomiky podniku. Umožňuje efektivně spravovat hlavní knihu, DPH, banky, pokladny, závazky, pohledávky, zásoby a majetek. Součástí jsou také finanční rozpočty a cash flow plánování včetně výstupů a analýz.

Nákupní proces
Modul podporuje celý proces nákupu, počínaje správou karet zboží, dodavatelů, přes plánování zásobování, proces objednávání, příjem zboží a služeb, likvidaci faktur, až k návrhu plateb dodavatelům.

Skladové procesy
Základem je evidence zboží a jejich parametrů. Jsou podporovány veškeré skladové operace a k dispozici je automatizované plánování na základě parametrů zboží a metod doplňování.

Prodej a marketing
Slouží k řízení zákaznických vztahů, evidenci kontaktů, veškerých interakcí s nimi a realizaci marketingových kampaní. Řídí celý obchodní proces od příležitosti, vytvoření nabídky, schválení objednávky až po fakturaci.

Řízení a plánování výroby
Systém umožňuje koordinovat celý proces výroby od návrhu výrobků, plánování výrobních zakázek, přes realizaci výrobního procesu, spotřebu materiálu až po naskladnění hotového produktu.

Projekty a zdroje
Funkcionalita podporuje kompletní řízení a plánování projektů a zdrojů, rozpočtování, monitorování a fakturaci zákazníkovi.

Servisní zakázky
Systém umožňuje evidenci předmětů servisu, servisních smluv a plánování servisních zakázek. Lze sledovat spotřebu práce a materiálu a po ukončení vystavovat servisní faktury.

Lidské zdroje
Umožňují evidovat základní informace o zaměstnancích, jako jsou pracovní smlouvy, kvalifikace, kontakty i jejich absenci.

Rozšiřující moduly

Automatické zpracování příloh z mailů do ERP
Už žádné přepisování Excel souborů z příloh mailů do ERP. Funkcionalita dokáže automaticky rozpoznat přiloženou přílohu z mailu dle nastavených pravidel a převést ji do záznamu v ERP Business Central.
Zákaznické centrum se plně věnuje klientům a objednávky jsou automaticky z mailů převáděny do ERP pro následné zpracování. Díky propojení s workflow pomůže zajistit plynulý proces zpracování objednávek nebo jiných dokumentů bez manuálních zásahů.

Funkci je možné nastavit pro předdefinované formáty .xls nebo .csv soborů a zbavit se tak kontroly mailů, stahování příloh a jejich ručního zpracování v ERP.

Snadné vkládání adres pomocí našeptávače
Jedná se o další funkci pro usnadnění procesu realizace objednávek a zakázek. Tato funkce zajistí pohodlné vložení korespondenční nebo fakturační adresy kdekoliv v systému, kde je tyto údaje potřeba vyplnit. Našeptávač lze nastavit na pole Ulice, PSČ a Město. Funkce Našeptávač adres slouží k zamezení chybovosti vyplňovaných údajů u adres a tím snižuje časovou náročnost kontroly adres a případné reklamace s přepravci a klienty.

Automatické odeslání mailů z ERP
Šetřete čas na komunikaci a efektivně informujte zákazníky nebo odpovědné osoby o objednávkách a jiných stavech v systému. Díky našemu řešení je možné dle předem definovaných a nastavených stavů v systému, i mimo procesy řízené workflow, automaticky posílat strukturovaný e-mail o těchto stavech.
Praktické využití má funkce například pro automatické hlášení stavu objednávky pro zákazníka. Když se v ERP příjme objednávka, systém sám automaticky zašle e-mail "Vaše objednávka byla zpracována" i s přesným výčtem položek nebo číslem podané objednávky na mail zákazníka. Nebo systém zašle e-mail obchodníkovi v případě, že objednávka nebyla korektně zpracována a je nutná ruční úprava.
Definujte přesné znění obsahu mailu i s generovaným podpisem a zvyšte tak informovanost se sníženou pracností.

Přímý přístup z ERP na SQL pro zrychlení sestav
Zrychlete proces získávání aktuálních informací v sestavách ze systému. Přímé napojení ERP na SQL urychluje zobrazení předvolených sestav z několika minut na sekundy. Složité přehledy je možné tedy zobrazit bez prodlevy a dlouhého čekání a mít tak okamžitý přehled. Například přehled o pohledávkách, stavu skladu nebo otevřených zakázkách získáte okamžitě po spuštění systému.

Propojení DMS ELO nebo SharePoint s ERP
Efektivní správa dokumentů a soborů v rámci workflow díky propojení ERP Business Central a ELO nebo SharePoint. Tvořte, schvalujte a sdílejte aktuální verze dokumentů napříč firmou v obou systémech. Stačí vytvořit dokument v rámci DMS, ten bude následně dle procesu schvalování propojen do ERP tam, kde jej potřebujete s automaticky vyplněnými údaji. Dokumenty je možné upravovat nebo doplňovat v obou systémech. Eliminujte duplicitní zadávání pro řešení cestovních náhrad, převodu majetku, přijatých faktur nebo evidenci smluv.

Přímé propojení platebních terminálů s ERP
Vždy správně zadaná částka pro platbu kartou a okamžitý přehled o zaplacení objednávky. Díky přímému propojení platebních terminálů na prodejnách ERP hned zasílá požadovanou částku pro platbu do terminálu, ten následně odpovídá po úspěšném provedení platby a doplní informace o zaplacení. Funkcionalita snižuje riziko chybně zadaných částek pro terminály, zrychluje proces placení a umožňuje okamžitý přehled o všech úhradách platebními kartami. Následné zpracování bankovních výpisů včetně detailu plateb kartou je výrazně jednodušší a omezuje chybovost uživatelů při párování položek bankovních výpisů.

Další rozšíření:
 • evidence pošty a datové schránky,
 • elektronická fakturace,
 • insolvenční rejstřík,
 • publikování dokumentů,
 • workflow,
 • čárové kódy,
 • slovenská legislativa a mnoho dalších.

Provoz v cloudu nebo na vlastním serveru

Informace dostupné kdykoliv a odkudkoliv. Provoz informačního systému je možný v cloudu (SaaS) nebo v prostřední vlastních serverů (on-premises). On-line provoz přináší zásadní výhodu v nižších počátečních nákladech na pořízení, odpovídající bezpečnosti a snazších aktualizacích systému. Uživatelé se mohou připojit z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu s Google Android nebo Apple iOS.

Snadné možnosti rozšiřování řešení

Microsoft Power Platform poskytuje řadu nástrojů pro zpracování a využití údajů Dynamics 365 Business Central. PowerBI slouží pro snadné zobrazení a analýzy dat. Power Apps přináší možnost práce s firemními daty prostřednictvím vlastních mobilních či webových aplikací a Microsoft Power Automate pomáhá automatizovat pracovní postupy, jako jsou schvalování, upozorňování či shromažďování dat.

S produkty Office 365 a Dynamics 365 si rozumí nejlépe.

Systém je těsně provázán s Office aplikacemi. Outlook klient umožňuje uživateli zpracovávat svou obchodní agendu přímo v poštovním klientovi, aniž by musel přecházet do prostředí informačního systému. Propojení s Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement řeší sdílení informací o vašich zákaznících a poskytování adekvátní zákaznické podpory.

Umělá Inteligence využívá historická data a umožňuje vytvářet prognózy prodeje, stavu zásob nebo platební morálky zákazníků. IoT propojuje Microsoft Dynamics 365 Business Central se zařízeními internetu věcí a umožňuje sběr a vyhodnocování důležitých dat.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.