Ochrana před únikem dat (DLP)

S DLP získáte přehled o toku veškerých dat ve své organizaci. Ochrání vaše citlivé informace před cíleným útokem i nechtěným vynesením. 

Popis řešení

DLP dokáže monitorovat data na koncových stanicích a rovněž na serverech, a to i při jejich přenosu po síti. Díky jejímu nasazení budete efektivně bránit úniku či ztrátě dat, ať již například přes externí média, jakými jsou flash-disky, USB, externí disky atp., tak i při odeslání dat elektronickou poštou, jejich sdílením do webové sítě či vytisknutím. 

Přínosy

  • Budete mít přehled nad veškerými toky citlivých dat. 
  • Získáte možnost pasivního sledování i aktivního zásahu. 
  • Zautomatizujete vyhledávání a „úklid“ citlivých dat z volně přístupných uložišť. 
  • Zabráníte možným únikům dat a finančním ztrátám. 
  • Splníte legislativní požadavky. 
  • Nepřijdete o dlouhodobě budovanou reputaci. 

Co získáte nasazením DLP řešení?

Ochranu citlivých dat
DLP zabrání úniku citlivých informací, jako jsou osobní údaje zákazníků, firemní strategie, nebo duševní vlastnictví. Pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu nebo úniku důležitých dat. 

Dodržování předpisů a norem
Mnoho průmyslových odvětví a regionů má přísné regulace týkající se ochrany dat. Implementace DLP vám pomůže dodržovat předpisy a vyhýbat se možným pokutám za nedodržení.

Prevenci datových úniků
Bezpečnostní incidenty, jako jsou datové úniky, vám mohou způsobit značné škody, včetně finančních ztrát a poškození pověsti. DLP toto riziko minimalizuje. 

Interní bezpečnostní kontrolu
Můžete být vystaveni interním hrozbám, například i nevědomému vynášení informací od svých zaměstnanců. DLP umožňuje sledovat a omezovat přístup k datům, dokonce i členům uvnitř vaší organizace. 

Ochranu duševního vlastnictví
Pro mnoho firem je duševní vlastnictví klíčovým aktivem. DLP vám pomůže chránit firemní know-how, design, patenty a další duševní vlastnictví před neoprávněným přístupem a krádeží. 

Řízení rizik
Implementace DLP vám umožní aktivně řídit rizika spojená s daty a minimalizovat pravděpodobnost bezpečnostních incidentů. 

Zachování reputace a důvěry
Získáte efektivní ochranu citlivých informací a neztratíte tak důvěru u svých zákazníků.  

Monitoring datové aktivity
DLP poskytuje nástroje pro sledování a datové aktivity ve vaší organizaci, což může vést k rychlejší identifikaci potenciálních bezpečnostních hrozeb. 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.