Síťová ochrana (VPN, FW, GW, SD-WAN)

Management přístupu na základě IP adresy je dnes již zastaralý. Řiďte přístupy na vyšší úrovni na základě uživatelů a skupin. Náš tým nenabízí pouze implementaci, ale zejména fundovanou správu.

Firewall

Síťový firewall patří odjakživa mezi základní stavební kameny bezpečností síťové infrastruktury. Tato technologie umožňuje pomocí definice filtrů povolovat nebo zakazovat provoz, který je žádoucí, nebo naopak nežádoucí. A to ať už z/do internetu nebo i v rámci vnitřní sítě. Samotné filtrování provozu je ale již v dnešní době pokročilých síťových útoků nedostatečné, proto se tato technologie rozrostla o další moduly, které filtraci provozu doplňují a rozšiřují. Jedná se především o:
 • paketový filtr s pokročilou deep packet inspekcí,
 • autentizaci a autorizaci zdrojů na základě pokročilé definice (uživatelé, ip adresy, aplikace a jiné objekty),
 • integrované IPS řešení,
 • integrovanou inspekce SSL provozu,
 • komplexní přístup k VPN technologiím včetně bezpečných virtuálních desktopů,
 • data Loss Prevention technologii,
 • antivirus,
 • SIEM integraci všech modulů do přehledného monitoringu včetně včasné výstrahy,
 • technologii pokročilého síťování a routingu a další.
Proč tuto problematiku řešit?
 • Protože filtrace provozu je povinnou součástí každé sítě z důvodu ochrany proti nežádoucímu přístupu,
 • logicky člení jednotlivé segmenty sítě v návaznosti na bezpečnostní požadavky,
 • pouhý paketový filtr nestačí,
 • odcizení jakýchkoliv dat uživatelů a klientů,
 • prevence před bezpečnostními incidenty.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.