Procesní analýza

Naším společným cílem je potom navrhnout a naplánovat ICT projekty, které přímo podporují splnění vašich byznys cílů a jsou v souladu s vaší dlouhodobou strategií a vizí.

Procesní analýza je základní disciplínou pro zavedení procesního řízení v organizaci. Může sloužit jako podklad pro optimalizaci procesů ve společnosti nebo pro implementaci informačního systému. Analýza formou vizualizace s využitím grafických jazyků ArchiMate a BPMN zkoumá toky práce v organizaci. V jejím rámci jsou popisovány vstupy, výstupy, role, jednotlivé kroky a případně také potřeba zdrojů.

Procesní analýzu je možné použít v jakékoliv společnosti, bez ohledu na její zaměření. Naši konzultanti využívají při procesní analýze primárně rozhovory s garanty procesů. Následně je vizualizují pomocí standardní grafické notace BPMN. Usnadňuje to porozumění mezi různými skupinami lidí (např. mezi managementem a ICT pracovníky) a slouží jako vstup a základ pro následné nasazení procesního řízení či implementaci informačního systému.

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.