Implementace platforem pro spolupráci

Říká se, že jeden je málo a dva jsou moc. Pokud ale opravdu potřebujete s někým účinně spolupracovat, bez dobře zavedených nástrojů se neobejdete. Rozumíme těm pro komunikaci i pro sdílení dat. Anebo vám vyrobíme vlastní aplikaci.

Platné od: 10. 11. 2023

Také považujete elektronickou poštu za kritickou službu?

My ano, i když ji tak někteří zákazníci nevnímají. Ale zkuste ji na jeden den odstavit a uvidíte sami.
Poštovní systém považujeme za pilíř vzájemné komunikace a spolupráce. Proto se naše návrhy opírají především o spolehlivý Microsoft Exchange Server, kdy práce s poštou je jen část jeho funkcionalit. Teprve doplnění o  plánování času a integrace s dalšími systémy z něj dělají platformu pro spolupráci. Nedílnou součástí služeb, které poskytujeme pro naše zákazníky v oblasti elektronické pošty, je zavádění Microsoft Exchange Online. Ten přináší organizacím možnosti vyššího zabezpečení komunikace, ochranu proti nežádoucímu úniku dat a nebo úzkou integraci na další cloudové služby světa Microsoft 365. A nebojte se, máme velké zkušenosti i s migrací dat od jiných výrobců, a to včetně případných aplikací.

Když nestačí sdílet soubor, ale chcete opravdu spolupracovat

Pod pojmem sdílení souboru si obvykle uživatel představí e-mail s přílohou. To v tom lepším případě. Také se může stát, že soubor obsahující smlouvu o dílo uživatel nahraje na některou z veřejně přístupných služeb, protože tak velký soubor mailem neprojde. Oba tyto přístupy představují potencionální problém. Technický, ale hlavně bezpečnostní.
S vyřešením těchto problémů vám dokážeme pomoci. Bavíme se o využití cloudových služeb Microsoft 365, konkrétně platformě SharePoint Online. Ta mimo jiné umožňuje centralizovaně řízené ukládání firemních dat a jejich zabezpečení včetně ochrany proti úniku. Také dokáže zajistit úpravy jednoho souboru více uživateli v reálném čase a to včetně tabulky v excelu.  A pokud je i toto málo, nabízí se využití prostředí MS Teams pro rozšířenou spolupráci a komunikaci mezi uživateli uvnitř i vně vaší organizace. Ale nejedná se jen o tyto dvě platformy a už vůbec ne jen o nasazení technologií.
Na základě našich zkušeností vás provedeme celou problematikou rozhodnutí o vhodnosti ukládání dat do cloudu, jejich přípravou a migrací, včetně školení uživatelů na nové nástroje. Tomu my říkáme spolupráce.

Pořízení aplikace na míru nemusí být drahé

V okamžiku, kdy už jste začali adoptovat do činnosti své organizace služby Microsoft 365, máte část anebo všechna svá data uložená v cloudu, máte otevřené dveře k využití dalších nástrojů. Zejména pokud potřebujete umožnit vašim uživatelům v terénu pořizovat data, případně vyřizovat jejich agendu. Potřebujete zajistit oběh dokumentů s nastavenými pravidly pro jejich schvalování dle vašich interních procesů, anebo "jenom" konsolidovat data z více zdrojů, vizualizovat je a zpřístupnit je na různých typech zařízení? Všechna tato zadání vám můžeme naplnit pomocí nástrojů Power platformy, která významně pomáhá zkrátit dosažení výsledného řešení, tzn. pořizovací cenu.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.