Vysoká dostupnost a disaster recovery DC

Díky požadavkům na minimalizaci výpadků systémů a služeb navrhujeme optimalizovaná datová centra – servery, datová úložiště a sítě. Společně s non-IT technologiemi zajišťujícími environmentální funkce DC a správně definovanou bezpečnostní politikou, hovoříme o skutečné vysoké dostupnosti DC.

Mimo řešení redundance v rámci jednoho datacentra realizujeme i prostředí s vysokou dostupností v rámci dvou geograficky oddělených datových center. Takovéto řešení pak dokáže zajistit chod společnosti i v případně požáru, přírodní katastrofy či jiné situace, která má fatální dopad na celé či zásadní části jednoho datového centra. Provoz jednoho datového centra se v případě potřeby přesune do druhého, řešení se pak z pohledu komplexnosti rozprostře na lokality v celé své šíři (dvě symetrická datová centra).

Jinou variantou je primární a DR datové centrum, kde se vždy přesouvá celý IT provoz při poruše primární lokality do lokality DR (primární a DR datová centra).

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.