Implementační metodika

Nový informační systém, školení, nový e-shop nebo portál, tvorba aplikací. Všechny naše projekty realizujeme podle ověřených metodik, které nás společně dovedou k vytvoření funkčních řešení podle vašich představ.

Vše na jednom místě díky digitální implementaci

Díky našemu přístupu budete mít všechny důležité podklady a informace na centrálním místě pro řízení projektu.

Digitální implementace poskytuje rozcestník do všech agend projektu, zahrnuje projektový portál pro efektivní správu projektové dokumentace, realizační dokumentace, registry a komunikační matice. Díky přefiltrovaným pohledům do všech agend získáte rychlý a přehledný přístup k důležitým informacím.

Co ještě více, získáte obsluhu aplikací potřebných pro projekt přímo z Microsoft Teams, což zvyšuje efektivitu a transparentnost pro všechny členy realizačního týmu a komfort pro vedení projektu.

Přínosy

 • Praxí ověřený ucelený soubor postupů
 • Minimalizace rizik při realizaci
 • Minimalizace zbytečných úprav
 • Úspora nákladů a času vašich zaměstnanců

Co získáte s naší implementační metodikou 4D?

Naši metodiku implementace informačních systémů postupně vyvíjíme, aby lépe vyhovovala potřebám realizovaných projektů a využila nejnovější technologie, postupy a získané zkušenosti.

Metodika 4D – Diagnostic, Design, Development, Deployment vychází ze souboru metodických postupů implementace Microsoftu. Díky ní získáte:
 • praxí ověřený ucelený soubor postupů, nástrojů a dokumentů pro implementaci informačního systému,
 • pokrytí celého životního cyklu implementace od úvodních specifických požadavků až po nasazení produkčního systému,
 • minimalizaci projektových rizik plynoucí ze vzájemného nepochopení,
 • maximální zefektivnění implementačního projektu díky připraveným šablonám a podpůrným nástrojům.

Agilní přístup

Díky Dynamics 365 Agile reagujeme na změny, nové trendy a měnící se požadavky zákazníků. Agilní princip je postaven na neustálé optimalizaci, iterativním a inkrementálním postupu implementace informačního systému.

Pracujeme spolu s vámi jako jeden celek, a tím zajišťujeme otevřenou komunikaci a dosažení společného cíle. Agilní přístup nám umožňuje řídit projekt flexibilně, reagovat rychle na požadavky a dosáhnout vyšší kvality výsledného řešení.

Agilní přístup k projektu vám přinese hlavně:
 • zkrácenou dobu implementace,
 • brzké seznámení se a snadnější pochopení nového systému,
 • větší kontrolu nad projektem,
 • průběžnou prioritizaci funkčních požadavků a možnost vyřazování nepotřebných,
 • minimalizaci nadbytečné dokumentace,
 • možnost okamžitých reakcí na změny probíhající v organizaci nebo jejím okolí,
 • reakce na probíhající změny technologií,
 • lepší podporu implementace pro "cloudové projekty",
 • rychlejší výsledky a efektivnější řízení změn,
 • úsporu nákladů.
Agilní přístup rozkládá rizika v čase a zvyšuje přidanou hodnotu projektu. K agilnímu projektu přistupujeme jako ke společnému cíli. Důraz klademe na koncový produkt a spokojenost zákazníka.

Ověřený postup tvorby webových projektů

Naši certifikovaní odborníci vás provedou celým procesem realizace. U každého webového projektu využíváme několik kroků:
 • Začínáme vstupní analýzou, kde zkoumáme vaše potřeby a očekávání.
 • Následuje tvorba drátěného modelu a designu. Inženýři zvolí nejvhodnější postup vývoje a technologii, což popíšeme v dokumentu cílový koncept.
 • Poté se pustíme do vývoje, kde postupujeme agilně nebo vodopádově.
 • Po dokončení pečlivě testujeme a až poté spustíme řešení do produkčního prostředí.
 • Zůstáváme v pohotovosti, abychom rychle reagovali na případné komplikace.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.