Jak řídíme komplexní projekty

Znalostní oblast řízení projektů obsahuje procesy potřebné k identifikaci, vymezení, kombinaci a koordinaci různých procesů a aktivit napříč všemi skupinami procesů projektového řízení. V rámci organizace realizovaných projektů je zpravidla využívána tříúrovňová organizační struktura s tím, že může být upravena dle potřeby (rozsahu) projektu.

Především u menších projektů mohou být pravomoci řídícího výboru delegovány na vedení projektu, které pouze informuje o průběhu projektu. Základní pravidlo zní, dobrý projekt je dodaný projekt a pro naše projektové manažery je důležité, efektivně kombinovat a koordinovat zejména řízení dokumentů, rizik, požadavků (issue management), změn a akceptace.

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.