Typy dodávek řešení a služeb

Uvědomujeme si důležitost individuálního přístupu, a proto nabízíme široký výběr možností dodávky. Na základě vzájemné komunikace dokážeme určit, který způsob dodávky je pro klienta optimální.

Projekt

Projektové řízení představuje způsob, jakým lze efektivně dosáhnout cílů a zajistit, aby implementace proběhla bez problémů. Je to profesionální způsob řízení proaktivně předcházející chybám, které v průběhu života projektu vznikají. Díky dlouhé historii a hluboké zkušenosti s řízením projektů jsme schopni efektivně aplikovat principy projektového řízení. Tedy říci, jaké konkrétní kroky a v jakém čase je nutno provést, co je potřeba si na začátku promyslet, co je nutné v průběhu prací kontrolovat atd. Projekty jsou řízeny pomocí tříúrovňové organizační struktury (řídící výbor, vedení projektu a realizační tým), která zajistí flexibilitu týmu a stanoví pravomoci a odpovědnosti. Každý člen týmu tak ví, jakým způsobem jednat v různých situacích a na koho se obracet. Vy víte CO realizovat a my víme JAK to realizovat. Pomůžeme vám uskutečnit plány, díky kterým se můžete stát lídrem v oboru.

Servisní smlouva

Pro zajištění podpory a chodu informačního systému poskytujeme služby podpory a servisu. Jsme schopni svou expertizou pokrýt jednotlivé klíčové aplikace i služby infrastruktury. V rámci podpory nabízíme pokročilé expertní a konzultační služby v oblasti procesního řízení, strategie ICT, poradenství v oblasti rozvoje a stavu jednotlivých aplikačních a infrastrukturních služeb. Při zajištění garance naší podpory vycházíme z následujících pilířů: centralizovaný kontaktní bod, Service Delivery Management, proaktivní monitoring podporovaného řešení nebo ICT systému, vzdálená správa, reaktivní podpora, servis.

Konzultace

Ať už řešíte problém nebo potřebujete profesionální pohled na vnitřní fungování ICT, jsme schopni poskytnout své odborníky. Nabízíme krátké průběžné konzultace k dílčím požadavkům a situacím, které nastávají v průběhu životního cyklu společnosti, nebo rozsáhlejší konzultace na předem určená témata v rámci workshopů. Vzhledem k široké paletě znalostí jsme schopni pokrýt všechny potřeby, které se mohou objevit v oblastech procesního řízení, aplikací, integrací dat i technologií a infrastruktury. Při poskytování odborného poradenství záleží vždy na komunikaci, na základě které se vyvíjí vzájemný vztah mezi poskytovatelem a klientem. Proto se snažíme o navázání dlouhodobého vztahu, který zajistí, že poznáme vaše potřeby a na jejich základě navrhneme nejlepší řešení.

Školení

Prostřednictvím Aricoma Akademie nabízíme široké portfolio seminářů a kurzů pro různě pokročilé uživatele a zákaznické segmenty. Školení jsou zaměřena na oblast využití ICT pro běžné uživatele a specialisty (využití hardware, práce s aplikacemi, testování, bezpečnost) i na metody v oblasti internetového marketingu a podnikových řešení (procesní analýza, podniková architektura, řízení ICT služeb atp.). Nabízíme více než 50 standardních kurzů, agenda kurzů však může být upravena na míru potřebám zákazníka. Kurzy jsou pořádány našich prostorách (Praha, Brno, Ostrava, atd.), případně přímo u zákazníka. Při školení se setkáte s profesionálním a citlivým pedagogickým přístupem, propracovanou metodikou, trpělivostí a individuálním přístupem ke každému účastníkovi školení. Lektoři byli vybráni na základě perfektních odborných znalostí i mimořádných pedagogických schopností.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.