Outsourcing IT

Nedostatek IT personálu, neustálá změna a flexibilní reakce na ni, to jsou všechno výzvy, se kterými se vedení IT organizace musí umět vypořádat.

Komplexní outsourcing IT

V oblasti outsourcingu nabízíme našim zákazníkům služby od zajištění provozu koncových zařízení, přes outsourcing správy serverů a sítí až po komplexní outsourcing IT infrastruktury a aplikací zákazníka, a to včetně případného převzetí majetku a pracovníků. Provozované služby jsou řízeny a prováděny v souladu se standardy norem ITIL/ISO 20000, uplatňujeme projektovou metodiku PRINCE2.

Na trhu působíme od roku 2000 a disponujeme zkušeným a školeným týmem odborníků s celorepublikovou působností. Kromě standardní pracovní doby zajišťujeme provoz v režimu 365/24/7.

Abychom dostáli našim garancím, využíváme dle norem nastavenou a léty prověřenou logistiku služeb s jasně definovanými a popsanými procesy.

Cílem implementace outsourcingu IT služeb je zajištění IT podpory v rozsahu dle požadavků zákazníka. Zodpovědností zákazníka je pouze specifikace požadavků v této oblasti. Základním přínosem je profesionální zajištění celé oblasti IT služeb a řízení vztahu s dodavatelem na základě stanoveného SLA.

 

Outsourcing správy serverů a sítí

Cílem služby je zajištění bezpečného a spolehlivého provozu částí IT infrastruktury nezbytných pro zajištění business continuity podnikání daného zákazníka.

Mezi přínosy patří zprůhlednění a optimalizace nákladů na provoz IT a možnost jejich plánování. Také garance kvalitativních parametrů služeb typu dostupnost/RTO, maximální doba výpadku, doba odezvy, obnovy dat/RPO atd.

Náklady jsou snižovány také prostřednictvím implementace nových nástrojů zvyšujících efektivitu poskytování služeb. Data jsou zabezpečena proti poškození i odcizení na systémové a provozní úrovni.

Mezi typické činnosti, které pro naše zákazníky zajišťujeme v oblasti správy serverů patří:
 • HW podpora na HW různých dodavatelů
 • podpora různých virtualizovaných platforem,
 • provoz a podpora všech základních typů OS,
 • zálohování,
 • pravidelný patch management
 • infrastrukturní a aplikační monitoring
 • správa aplikací (např. databáze) a další.
Základní činnosti v oblasti provozu sítí:
 • konfigurace a správa aktivních prvků (IP, QoS, VLAN, ACL, SDN, L3, routing, atd.),
 • monitoring prvků sítě,
 • kontrola výkonnosti a performance monitoring sítě,
 • kontrola logů, hlášení o možných chybách v provozovaných systémech,
 • návrh preventivních opatření vyplývající z monitoringu a profylaktických činností s cílem předejít možným výpadkům a omezením služby,
U všech typu Outsourcingu je základem i předkládání návrhů na optimalizaci s cílem zefektivnění provozu IT směrem ke koncovým uživatelům.

Outsourcing provozu koncových zařízení

Naším cílem v oblasti koncových zařízení je poskytnout zákazníkovi možnost využívat a řídit službu s jasně definovanými kvalitativními i kvantitativními parametry a cenou, která bude přesně odpovídat podnikatelským potřebám.

Mezi přínosy patří zprůhlednění nákladů na provoz ICT a možnost jejich plánování, garance dostupnosti prostředí koncových zařízení a doba řešení incidentů či zajištění přesného přehledu o úrovni poskytovaných služeb. Dále také externí personální zajištění a umožnění úspory personálních a mzdových nákladů.

Mezi typické činnosti, které zajišťujeme pokrýváme u našich zákazníků patří:
 • Správa koncových stanic
 • Řízení životního cyklu koncových stanic
 • Doručování aplikací
 • Patch management SW na koncových zařízeních
 • Definice a správa image SW na koncových zařízeních
 • Podpora tiskového prostředí/řešení
 • Pronájem HW
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.