Zvyšování bezpečnostního povědomí (e-learning, školení)

Nabízíme vám e-learningovou online platformu pro vzdělávání zaměstnanců nebo připravíme na základě vašich potřeb celou řadu školení informační bezpečnosti, vhodných od běžných uživatelů a správců IS až po vrcholový management.

Posilte lidský faktor, nejslabší článek informační bezpečnosti

Snad všichni bezpečnostní odborníci se shodnou na tom, že uživatelé představují v současnosti nejslabší článek bezpečnosti informací v organizaci. A to nejen proto, že uživatelé zpravidla neradi čtou směrnice, a tudíž nedodržují jejich nařízení, ale i proto, že často rádi experimentují a dopouštějí se tak řady zásadních prohřešků proti bezpečnosti. Jak tedy efektivně zařídit, aby uživatele znali bezpečnostní pravidla a chovali se podle nich? Neustálým a důsledným vštěpováním základních bezpečnostních pravidel a pracovních návyků.

Řešením výše nastíněného stavu může pro organizaci být školení na míru sestavené dle konkrétních požadavků pro uživatele určité specifické úrovně. Naši konzultanti jsou schopni nabídnout a zrealizovat bezpečnostní školení jak pro základní úroveň běžných uživatelů, tak pro pokročilou úroveň manažerů, bezpečnostních správců či interních auditorů. Obsah školení může být upraven na základě platné bezpečnostní dokumentace organizace. Obsah a náplň kurzu jsou konzultovány s klientem. Vytvořená prezentace je před samotnou realizací školení poskytnuta zákazníkovi k připomínkování. Klient obdrží studijní materiály obsahující prezentaci v elektronické formě. Školení lze realizovat mimo prezenční formy také formou e-learningu.

Vzdělávací platforma

Pomocí krátkých a uživatelsky přívětivých videí se vaši zaměstnanci naučí vše potřebné o informační bezpečnosti, způsobech ochrany informací a prevenci před jejich únikem.
 
Každý kurz je zakončený vědomostním testem, který účastníkovi poskytne okamžitou zpětnou vazbu a managementu dá kmpletní přehled o celkové úrovni bezpečnostního povědomí uvnitř vaší organizace. Na základě analytických výsledků můžete rychle a přesně identifikovat slabá místa a přijmout následná opatření. 

Videokurzy:
 • ​Bezpečné chování v síti
 • Bezpečné surfování na internetu
 • E-mail bezpečně
 • Bezpečnost mimo kancelář
 • Bezpečnost mobilních zařízení
 • Hesla bezpečně
 • Mazání a skartování informací
 • Uchovávání dat na USB
 • Klasifikace informací
 • Reakce zaměstnanců při bezpečnostním incidentu
 • Phishing
 • Základy ochrany osobních údajů 

​Sociální inženýrství: 
 • Úvod a nejčastější útoky
 • Technologické útoky
 • Fyzické útoky

Vyberte si řešení, které vám vyhovuje

Přizpůsobíme se vašim potřebám
Lze objednat kurz na míru dle vašich potřeb a uzpůsobit uživatelské prostředí logem a barvami vaší společnosti. 

Poskytnutí kurzů s naší platformou
Připojte se do naší platformy a během okamžiku můžete zahájit celý proces vzdělávání. Zaškolíme vašeho administrátora, ten pak bude moci importovat a spravovat uživatele, přidělovat kurzy, vytvářet zprávy, plánovat proces vzdělávání a posílat e-mailové notifikace. Všechno s naší podporou a údržbou. 

Poskytnutí kurzů do vaší platformy
Máte svoji vlastní platformu a chcete pro vzdělávání využívat pouze tu vaši? Můžete! Kurzy vám dodáme ve formátu, který umožní jejich snadné nasazení do vaší vzdělávací platformy. 

Vytvořte si bezpečnou kulturu ve vaší společnosti
E-learningová platforma je pouze část procesu, který cílí na získání bezpečnostního povědomí ve vaší společnosti. Pro podporu tohoto cíle, nabízíme i další naše služby:
 • phishingové kampaně, 
 • testy sociálního inženýrství, 
 • tvorba plakátů a jiné grafiky, 
 • on-site školení.​

Přínosy

 • Zvýšíte povědomí uživatelů ICT a snížíte riziko vzniku bezpečnostních incidentů.
 • Bavte se u poutavých animovaných videí o délce 6–8 minut. 
 • Videa jsou v češtině, slovenštině, angličtině a němčině.
 • Kurzy zakončíte testem, pro ověření získaných znalostí. 
 • Získání přehledného reportu o průběhu vzdělávání a také o výsledcích závěrečných testů. 
 • Přístup k námi pořádaným webinářům, reagujícím na aktuální kybernetickou situaci.
 • Kurzy jsou tvořeny přímo specialisty na IT bezpečnost. 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.