Komplexní bezpečnostní dohled (SOC)

SOC as a Service je klíčem k tomu, abyste se mohli plně soustředit na svůj podnikový růst, zatímco my se vám postaráme o bezpečnost vaší infrastruktury. 

Služby SOC v pojetí předního experta na kybernetickou bezpečnost

Zajišťujeme komplexní řešení pro řízení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v podobě služby. Tato služba přináší minimalizaci reakční doby na kybernetické bezpečnostní události a incidenty, a tedy škod z nich plynoucích.

Prostřednictvím Cyber Defense / Security operation centra jsou poskytovány služby spočívající v kontinuálním sběru, převzetí, detekci, analýze a investigaci bezpečnostních událostí a incidentů, jejich evidenci, reportování opatření a jejich řešení v podobě reakce.

Šest kroků k bezpečnější infrastruktuře

 • Kontinuální sběr, normalizace, kategorizace a korelace informací (nejen logů) prostřednictvím technologických řešení. 
 • Převzetí detekovaných skutečností a postoupení procesu řízení bezpečnostních událostí a incidentů, zejména pak v prvé řadě Short Event Triáži, ve které se validuje, zda se jedná o reálnou hrozbu. 
 • Detailní analýza bezpečnostních událostí a jejich finální vyhodnocení, zda se jedná o bezpečnostní incidenty, nebo o falešné poplachy. V případě falešných poplachů jsou předávány podněty ke zlepšení bezpečnosti, a to zejména detekčních mechanismů jednotlivých bezpečnostních, ale i jiných prvků v infrastruktuře. V případě detekce bezpečnostního incidentu (potvrzení, že se nejedná o falešný poplach), je tento incident v rámci procesu řízení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů podroben investigaci. 
 • Investigaci kybernetických bezpečnostních incidentů realizujeme s cílem stanovení vektoru útoku, dopadu a dalších informací nezbytných pro vyšetření bezpečnostních incidentů a stanovení adekvátní reakce. 
 • Následně navrhneme reakci a kooperujeme při reakci.  Zde můžeme i na vyžádání poskytnout koordinaci při řízení kybernetických bezpečnostních incidentů, poskytnutím role tzv. Incident koordinátora, případně vyžádat zásah reakčního CSIRT týmu. 
 • Post incident aktivity, spočívající zejména v evidenci a doporučení pro další rozvoj bezpečnosti.  

Přínosy

 • Snížení reakční doby na incident
 • Zmírnění dopadu incidentu
 • Snížení nákladů na lidský faktor
 • Real-time znalost bezpečnostní situace v infrastruktuře
 • Centralizace bezpečnosti do jednoho bodu
 • Pokrytí komplexního portfolia bezpečnostních hrozeb
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.