High availability a disaster recovery

Řešíte nepřetržitý přístup ke klíčovým aplikacím ve společnosti? Jejich výpadky mohou generovat značné ztráty. Řešením je zajištění vysoké dostupnosti (high availability) na úrovni aplikací, dat, serverů či fyzické infrastruktury.

Popis služby

V rámci High Availability (HA) a Disaster Recovery (DR) nabízíme převážně konzultační služby, které zahrnují následující oblasti:
  • Zjištění IT / business požadavků pro různé oblasti řešení s ohledem na business kontinuitu a strategii zálohování
  • Posouzení nedostatků mezi současným stavem a cílovými obchodními požadavky
  • Návrh změny a vylepšení
  • Business impact analýza
  • Risk Analýza – mitigace rizik
  • Vytvoření strategie a požadavků pro Business continuity plán
  • Definice a zhodnocení oblastí single point of failure -  DB Backup/continuity, APPs backup/continuity
  • Dokumentace
  • Roadmapa DR/HA - Posouzení vysoké dostupnosti a vytvoření plánu obnovy, postup a aktivace DRP, priority, Technický plán obnovy jednotlivých služeb
  • Stanovení RPO, RTO 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.