Automatizace

Automatizací v cloudovém prostředí pomáháme dosáhnout rychlejšího nasazení, umožníme zajistit konzistenci a snížit chybovost při provozu a nasazení.

Popis služby

Kombinací nástrojů pro automatizaci, jako je Ansible, Terraform, přinášíme efektivní řízení a optimalizaci cloudových služeb. 

Možné oblasti pro automatizaci
 • Provisioning a Deprovisioning: Vytváření a odstraňování zdrojů, jako jsou virtuální stroje, úložiště a síťové prvky 
 • Řízení Konfigurace: Konfigurace a správy softwarových komponent v rámci virtuálních strojů nebo kontejnerů. Tím lze zajistit konzistenci a rychlé nasazení aplikací. 
 • Orchestrace a Automatizace Workflow: Spouštění více služeb nebo komponent. 
 • Řízení Identit a Přístupu: Automatizace správy uživatelských účtů, oprávnění a dalších prvků řízení přístupu. To zajišťuje, že každý uživatel nebo služba má přístup pouze k nezbytným zdrojům. 
 • Škálování a Správa Výkonu: Automatizace procesů škálování (Scale in, Scale out) podle aktuálních potřeb. To zahrnuje i monitorování výkonu a automatickou reakci na změnu zátěže. 
 • Zálohování a Obnova: Automatizace procesů zálohování dat a konfigurace, spolu s automatizací obnovy v případě havárie nebo ztráty dat.  
 • Bezpečnostní Automatizace: Automatizace sledování bezpečnostních událostí, reakce na bezpečnostní hrozby a implementace bezpečnostních politik. 
 • Nákladová Optimalizace: Automatizace sledování a optimalizace nákladů cloudových služeb, včetně vypínání nevyužívaných zdrojů a využívání rezervovaných kapacit. 
 • Správa Dat a Databází: Automatizace správy a údržby databází, včetně zálohování, škálování a konfigurace. 
 • Dokumentace a Reporting: Automatizace generování dokumentace a reportů o konfiguraci, výkonu a nákladech (SNOW) 
 • Patch management: automatizace procesu patchování., vytváření a spouštěním pravidelných aktualizačních playbooků, reportování výsledků
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.