Architektura a rekonsolidace DC

V Aricomě jsme mnoha našim zákazníkům z Evropské unie poskytli cenné rady, které jim pomáhají získat to nejlepší z jejich datových center. 

Hlavní prvky infrastruktury datových center

Při návrhu infrastruktury datových center klademe důraz na využití moderních technologií v oblasti serverů, datových úložišť a síťových prvků. 
 • Rack servery – osvědčená technologie, vhodná jako univerzální řešení pro většinu nasazení. 
 • Blade servery – serverový HW formát pro dosažení vyšší hustoty serverů pro poskytovanou zátěž a vyšší efektivitu využití prostoru v datovém centru při snížení spotřeby elektrické energie a zátěže chlazení. 
 • Blokové úložiště – úložiště pro ukládání strukturovaných dat a také efektivní souborový systém. 
 • Souborové úložiště – rozšíření blokového úložiště pro ukládání nestrukturovaných dat – např. souborové systémy. 
 • Kombinovaná řešení – UNIFIED koncept umožňující kombinaci obou přístupů v jednom bloku. 
 • Objektové úložiště – úložiště primárně pro data typu Big Data a systémy pro podporu AI 
 • Technologie Flash – všechny typy úložišť navrhujeme primárně jako AllFlash, tedy úložiště využívající nejrychlejší technologie ukládání dat od SSD přes NVMe až po SCM (Storage Class Memory, např. Intel Optane). Tento přístup umožňuje dosáhnout nízké latence pro pokrytí požadavků na výkon i těch nejnáročnějších aplikací. 
 • Hyperkonvergovaná řešení – propojení serverové a úložné vrstvy v jediném HW bloku, kde je společně zajištěn lineární růst výkonu a vysoká dostupnost na obou vrstvách. 

Technologie datových center NonIT

Při navrhování datových center definujeme úroveň dostupnosti datových center na úrovních Tier I, II, II a IV, přičemž Tier IV je nejvyšší úroveň postavená na 99,99% dostupnosti (roční odstávka 53 minut). K dosažení této úrovně dostupnosti musí být datové centrum vybaveno vhodnými technologiemi mimo IT. 
 • Ověření elektrického příkonu pro požadované zatížení a výpočty pro každý stojan nebo pracovní zatížení. 
 • Chlazení, které je zahrnuto v celkové spotřebě energie. Kromě klasických nástěnných jednotek dodáváme i jednotky podlahového chlazení a mezi rackové chlazení 
 • Hasící systémy – na úrovni místní působnosti i jako záplavové systémy 
 • Monitoring non-IT systémů – teplota, vlhkost, přítomnost kouře atd. 
 • Fyzická dostupnost a fyzické zabezpečení podle umístění datového centra a potřeb zákazníka 

Náš koncept budování datových center

Náš koncept budování datových center je podřízen zajištění maximální dostupnosti IT technologií v několika vrstvách. Každá aplikace, kterou ke své činnosti potřebujete, funguje na určitém serveru, využívá určité datové úložiště a komunikuje se svým okolím díky síťové infrastruktuře. Všechny tři vrstvy stavíme s důrazem na dosažení vysoké dostupnosti, která zajišťuje provoz bez výpadků aplikací i v případě nedostupnosti jednotlivého prvku či bloku infrastruktury. Zároveň se snažíme zajistit, aby všechny vrstvy infrastruktury byly v rovnováze a spolupracovaly jako celek. 

Jsme schopni dlouhodobě navrhnout a provozovat datové centrum pro zákazníky jakéhokoli typu a velikosti, od IT infrastruktury pro několik desítek až po stovky či tisíce uživatelů. Náš koncept budování datových center zahrnuje jakýkoli model dispozičního řešení – jedno datové centrum, dvě symetrická nebo jedno hlavní a druhé záložní, nebo dvě asymetrická a ve specifických řešeních i propojení významnějšího počtu datových center nebo pobočkové sítě řešení. Součástí návrhu jsou i non-IT technologie pro provoz datových center, jako je napájení, chlazení, hasicí technika a další podpůrné systémy pro zajištění nepřetržitého provozu. 
 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.