Řízení kontinuity činností (BCM, BIA, DRP)

Pomůžeme vám identifikovat klíčové firemní procesy a s nimi spojený vitální personál. Ukážeme nejen na kritické prvky ICT infrastruktury, ale i na důležité prvky, bez kterých by vaše podnikání v době události nemohlo pokračovat. 

Business Continuity Management

Pomůžeme vám vytvořit plány obnovy pro případ, že by se cokoliv pokazilo. A pokud už se něco pokazí, tak vám můžeme pomoci se zvládnutím krizové situace. Máme s tímto bohaté zkušenosti a výsledky, které najdete v našich referencích. Ochrana klíčových procesů organizace v případě jejich narušení nebo ztráty vlivem havárie, přírodní katastrofy či bezpečnostního incidentu.

Business Continuity Management je strategická a taktická způsobilost organizace. Cílem BCM je vytvořit takové havarijní plány a plány obnovy, které společně s implementací technicko-systémových opatření umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů organizace na předem stanovené minimální úrovni, a to v případě jejich narušení nebo ztráty vlivem havárie, přírodní katastrofy či bezpečnostního incidentu.

Přínosy BCM

V případě havárie či zásadního bezpečnostního incidentu BCM významně pomůže efektivně a rychle zajistit obnovu klíčových procesů organizace včetně provozu ICT aniž by to mělo negativní dopad na plnění stanovených podnikatelských záměrů, smluvních povinností a závazků vůči zákazníkům.

Při implementaci BCM se řídíme požadavky mezinárodních norem ISO 22301, BS 25777, ISO/IEC 27001 a dalšími mezinárodně uznávanými metodikami.

Případová studie

Během pěti hodin obnoví investiční skupina své datové centrum, které dříve nebyla schopná obnovit ani do několika dnů. V nadnárodní investiční skupině došlo k noční havárii v datovém centru, které sloužilo všem jejím pobočkám. Při havárii se rychle zjistilo, že neexistuje fungující krizový scénář a pravděpodobně nebude možné služby datového centra obnovit.

Společnost se na nás okamžitě obrátila s žádostí o pomoc a již dopoledne následujícího dne byl náš tým na místě a podílel se na obnově datového centra. Hned při odstraňování škod jsme sbírali data, abychom v budoucnu snížili negativní dopady podobných situací.

Naši BCM konzultanti pomohli s definováním odpovědností pro koordinaci havarijních týmů s pomocí krizového výboru na lokální úrovni. Sestavili jsme havarijní plány a připravili testovací scénáře, aby bylo možné plány v budoucnu ověřovat. Obnovu datového centra podle těchto plánů by nyní firma zvládla již během pěti hodin.

Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.