Industriální sítě (OT), dostupnost a bezpečnost výroby

Průmyslové sítě (OT sítě), jsou technologie používané k řízení a monitorování průmyslových procesů a zařízení. OT sítě musí být spolehlivé a bezpečné. Zranitelnosti zde mohou mít závažné dopady na výrobu a provoz.

OT sítě

Industriální sítě, často označované jako Operational Technology (OT) sítě, jsou informační technologie používané k řízení a monitorování průmyslových procesů a zařízení. Tyto sítě hrají klíčovou roli v průmyslových odvětvích, jako je výroba, energetika, vodohospodářství, a další. Důležité je, aby tyto sítě byly nejen efektivní a spolehlivé, ale také bezpečné, protože zranitelnosti v industriálních sítích mohou mít závažné dopady na výrobu a provoz.

Dostupnost

Dostupnost je kritickým faktorem v průmyslových sítích. Ztráta dostupnosti může způsobit výpadky ve výrobě a ztrátu produktivity. Pro zajištění dostupnosti je nutné mít vhodný design sítě, monitorování stavu sítě a schopnost rychle reagovat na problémy a poruchy.

Bezpečnost

Bezpečnost je jednou z nejdůležitějších vlastností průmyslových sítí. Kybernetické útoky, malware a zneužívání zranitelností mohou mít vážné důsledky, včetně neautorizovaného ovládání zařízení, ztráty dat a ztráty kontroly nad průmyslovými procesy. Zajištění bezpečnosti zahrnuje ochranu sítě, segmentaci, monitorování bezpečnostních událostí.

Segmentace

Segmentace je technika, která rozděluje průmyslovou síť na menší části, aby se omezilo šíření potenciálního útoku. Kritické systémy by měly být izolovány od méně důležitých systémů, a měla by být nastavena jen minimální oprávnění pro přístup k těmto systémům.

Monitorování a detekce

Systémy monitorování a detekce intrusion jsou klíčové pro identifikaci neobvyklých nebo podezřelých aktivit v síti. Tyto systémy mohou pomoci rychle reagovat na incidenty a minimalizovat škody.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.