Industriální sítě (OT), dostupnost a bezpečnost výroby

Průmyslové sítě (OT sítě) jsou technologie používané k řízení a monitorování průmyslových procesů a zařízení. OT sítě musí být spolehlivé a bezpečné. Zranitelnosti zde mohou mít závažné dopady na výrobu a provoz.

OT sítě

Industriální sítě, často označované jako Operational Technology (OT) sítě, jsou informační technologie používané k řízení a monitorování průmyslových procesů a zařízení. Tyto sítě hrají klíčovou roli v průmyslových odvětvích, jako je výroba, energetika, vodohospodářství a další. Důležité je, aby tyto sítě byly nejen efektivní a spolehlivé, ale také bezpečné, protože zranitelnosti v industriálních sítích mohou mít závažné dopady na výrobu a provoz.

Dostupnost

Dostupnost je kritickým faktorem v průmyslových sítích. Ztráta dostupnosti může způsobit výpadky ve výrobě a ztrátu produktivity. Pro zajištění dostupnosti je nutné mít vhodný design sítě, monitorování stavu sítě a schopnost rychle reagovat na problémy a poruchy.

Bezpečnost

Bezpečnost je jednou z nejdůležitějších vlastností průmyslových sítí. Kybernetické útoky, malware a zneužívání zranitelností mohou mít vážné důsledky, včetně neautorizovaného ovládání zařízení, ztráty dat a ztráty kontroly nad průmyslovými procesy. Zajištění bezpečnosti zahrnuje ochranu sítě, segmentaci a monitorování bezpečnostních událostí.

Segmentace

Segmentace je technika, která rozděluje průmyslovou síť na menší části, aby se omezilo šíření potenciálního útoku. Kritické systémy by měly být izolovány od méně důležitých systémů, a měla by být nastavena jen minimální oprávnění pro přístup k těmto systémům.

Monitorování a detekce

Systémy monitorování a detekce intrusion jsou klíčové pro identifikaci neobvyklých nebo podezřelých aktivit v síti. Tyto systémy mohou pomoci rychle reagovat na incidenty a minimalizovat škody.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.