Brána k elektronickým službám státu - Portál občana pro Ministerstvo vnitra ČR

Start digitální transformace veřejné správy, kdy koncoví uživatelé získávají přístup k elektronickým službám státu odkudkoliv a kdykoliv.

Realizace 2018 - 2020

aricoma avatar

Profil zákazníka

Ministerstvo vnitra České republiky je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Těmi jsou především veřejný pořádek, evidence a potřebné údaje o obyvatelích státu, cestovní a osobní doklady a další vnitřní záležitosti. Mimo jiné Ministerstvu vnitra náleží také zajištění telekomunikační sítě pro Policii České republiky a spolupráce v rámci mezinárodní organizace Interpol.

S nasazením moderního řešení Portálu občana dochází ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy. Koncoví uživatelé získávají v podobě portálu centrální přístup k elektronickým službám státu odkudkoliv a kdykoli online.

Roman Vrba

Ministerstvo vnitra ČR

Výchozí situace, cíle projektu

Portál občana je projektem Ministerstva vnitra České republiky a navrhnutí vhodného východiska má splnit základní cíle strategie eGovernmentu. Tedy, přenesení klíčových služeb do online režimu tak, aby byl občanům usnadněn a zjednodušen přístup ke službám veřejné správy v digitální podobě.

Hlavním cílem projektu bylo, vytvořit bránu k elektronickým službám státu, prostřednictvím které by občané mohli bezpečně a důvěrně komunikovat se státem. Jedná se převážně o zjednodušení přístupu k online službám všech orgánů veřejné moci a propojení digitálních služeb tak, aby občan nalezl vše přehledně na jednom místě. Pomocí Portálu občana je uživatel schopen nalézt údaje jako například výpis bodového hodnocení řidiče, informace o pracovní neschopnosti, podání daňového přiznání, výpis z Rejstříku trestů, přístup k eReceptu a další informace týkající se služeb sociálního zabezpečení. Portál občana je přístupný pro přihlášení pomocí eObčanky, datové schránky, čipové karty STARCOS nebo jména, hesla a SMS.

Přínosy

 • Provázanost s eObčankou, datovými schránkami, základními registry, eGSB
 • Využití komplexních integračních přístupů
 • Výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení
 • Využití cloudu (MS Azure) umožňující rychlé nasazování nových releasů a škálování výkonů
 • Otevřená platforma umožňující občanům v budoucnu komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst a dokonce také s orgány EU

Popis řešení

Portál občana byl od počátku navržen se záměrem splnit požadavek na vytvoření výkonného, flexibilního a bezpečného řešení, které bude současně také uživatelsky přívětivé a umožní tak občanům snadný přístup k elektronickým službám státu. K úspěšnému implementování Portálu občana pomohlo především využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft.

Celé řešení je postaveno a provozováno na principu tzv. hybridního cloudu na Microsoft Azure. Technologie MS Azure rovněž otevřela cestu pro využití open-source technologií, pro nasazování aplikací v podobě soběstačných kontejnerů - Docker a nástroje pro orchestraci kontejnerů - Kubernetes. Samotný portál je vyvinut v ASP.NET Core a využívá komplexních integračních přístupů, které společnost AUTOCONT a.s. aplikovala ve stěžejních projektech veřejné správy, jako jsou např. Informační systém základních registrů (ISZR) a eGon Service Bus (eGSB).

Portál občana se svým konceptem a rozsahem stává unikátním projektem, který má výrazný pozitivní dopad na zlepšení využívání digitálních služeb a zpřístupnění těchto služeb pro každého občana ČR. Tento projekt je klíčovým v celkové digitální transformaci veřejné správy a je rovněž technologicky unikátním s využitím nejmodernějších technologií společnosti Microsoft v provazbě na open-source řešení.

Do ověřovacího provozu byl spuštěn Ministerstvem vnitra ČR dne 8.7.2018 a postupně jsou přidávány stále nové služby. V následujících letech se občané mohou těšit na možnost zabezpečené komunikace na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst a dokonce také s orgány EU. Potřené operace budou moci být provedeny na počítači nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Portál občana je rovněž úzce provázán s eObčankou, datovými schránkami, základními registry a integrační sběrnicí eGSB ad.

Použité technologie

 • Microsoft Azure platform (hybrid cloud set-up)
 • Microsoft Azure Container registry - využití open-source Docker
 • Microsoft Azure Kubernetes Service - využití open-source Kubernetes
 • Microsoft Azure SQL Server
 • Microsoft Azure Key Vault
 • Microsoft Visual Studio Team Services
 • ASP.NET Core
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.