Krizové řízení

Pomůžeme vám s překonáním mimořádných situací jako jsou ekonomické turbulence, špatná manažerská rozhodnutí či pandemie. Nastavíme procesy na včasné rozpoznání přicházející krize a spuštění rámcových záchranných procesů.

Jak si odpovíte na tyto otázky?

 • Dokážeme krizi včas rozpoznat?
 • Víme, co dělat, když krize přichází?
 • Vyplatí se náš současný postup při řešení krize podrobit přezkoumání v souladu se současnými „best-practice" v oboru?

Mnoho společností si na tyto otázky nedokáže odpovědět vůbec nebo je jejich odpověď nejednoznačná. Krizový plán, jeho řízení a samotná aplikace v praxi je organizace mnohdy velký oříšek. S našimi zkušenostmi však být nemusí...

Máme pro vás odpovědi

Nabízíme konzultace, nebo kompletní zpracování všech fází přípravy procesů souvisejících s krizovým řízením. Kontrolu nebo návrh procesů krizového řízení (včetně přípravy krizového plánu, ustanovení krizového teamu a jeho kompetencí při zvládání krize). Pomoc při nasazování a údržbě krizového řízení.

Jak probíhá spolupráce?

Po analýze procesů souvisejících s krizovým řízením vám pomůžeme nastavit vhodné postupy pro krizové řízení. Ve spolupráci s vámi připravíme příslušnou dokumentaci a interní procedury. Pomůžeme vám nastavit proces pro včasné rozpoznání přicházející krize. Poradíme vám s volbou vhodných prostředků k monitorování situace i s přípravou kritérií a postupů pro posouzení závažnosti krize.

Poté zahájíme přípravu procesů a struktur pro zvládání komplikací, které budou popsány v krizovém plánu a ten zahrnuje:
 • postup pro aktivaci krizových procesů,
 • kroky pro sestavení krizového týmu,
 • způsob komunikace,
 • práci s informacemi,
 • šablony dokumentace využívané při řešení krize.
Vhodné postupy pro řešení krize je třeba přizpůsobit vašim konkrétním podmínkám. Proto bude naše spolupráce probíhat v úzkém kontaktu, který nám pomůže situaci důkladně vyhodnotit a na základě toho připravit optimální řešení.

Přínosy

 • Klademe důraz na specializace v konkrétních oblastech i na široký přehled, který je v kybernetické bezpečnosti nezbytný
 • Prvořadé jsou pro nás praktické znalosti získané na projektech realizovaných pro naše zákazníky
 • Naši specialisté se můžou pochlubit i odbornými certifikacemi (CISA, CISSP, ITIL Foundation apod.)

Náš přístup

Vychází z doporučení původního standardu BS 11200:2014 organizace BSI, který v současnosti prochází evolucí v EN standard pod označením PD CEN/TS 17091:2018.

Problematika krizového řízení zasahuje především do oblasti řízení společnosti, ale úzce souvisí s problematiku kontinuity businessu ISO 22301:2019. Krizové řízení dále navazuje na řízení incidentů ISO 22320:2018 a řízení rizik ISO 31000:2018.

Případová studie

Události proběhlé v nedaleké minulosti napovídají, že lze do budoucna očekávat častější výskyt katastrof ovlivňujících lidskou společnost – ty povedou k opakovanému výskytu krizových situací. Jak nám názorně předvedla i pandemie koronaviru, u které se ukázalo, jak zásadní dopady na společnost má pokrytí zdravotních rizik.

Každá krize přináší události, během kterých může dojít k významným provozním, obchodním a v důsledku i finančním důsledkům. Krizové řízení nezajistí, že ke krizi nedojde, ale na situaci vás připraví. Budete pak reagovat včas i adekvátně, a tím zvýšíte šanci, že překonáte nastalou krizi s minimálními ztrátami. Krize může znamenat i příležitost, pokud ji v porovnání s konkurencí překonáte lépe.

Příprava na krizi znamená i to, že včas rozpoznáte události, které ke krizi směřují a odpovídajícím způsobem na ně zareagujete. Bez přípravy mnohonásobně prodlužujete reakční dobu a informace, potřebné pro správná rozhodnutí, pro vás budou nepoužitelné.

Podstatou krizového řízení je připravit procesy, struktury a postupy díky kterým se budou moci odpovědní pracovníci věnovat skutečně efektivnímu řešení nastalé situace.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.