Sdílení zdravotní dokumentace

Naše kompetence a dlouholeté zkušenosti z nás dělají leadera v oblasti sdílení informací a služeb ve zdravotnictví. Podílíme se na sdílení zdravotnických informací a propojujeme a automatizujeme zdravotnické a související agendy.

Proč sdílet zdravotní dokumentaci

Sdílení zdravotní dokumentace je důležitým nástrojem, který pomáhá zlepšit péči o pacienty, vede ke snižování nákladů na zdravotní péči a usnadňuje sdílení informací jak mezi institucemi, tak také mezi zdravotnickými zařízeními a jejich klienty. 

Jde o proces, který se v současnosti rychle vyvíjí a má potenciál revolučním způsobem zlepšit formu komunikace ve zdravotnictví s přesahem do celé Evropské unie. V neposlední řadě je sdílení zdravotnické dokumentace nástrojem, který zvyšuje bezpečnost dat pacientů a vede k odstranění stresových situací, které vznikají v případě, kdy pacient musí přenášet informace mezi lékaři.

Co umíme

Dokážeme zajistit integraci do mnoha systémů státních institucí, počínaje informačním systémem sdílené služby ISSS/eGSB, který tvoří bránu do datového fondu státní správy či připojení k základním registrům ISZR.

Zajistíme propojení k agendám na rozhraní ISSS, jako je paušální daň, pro zdravotní pojišťovny a GFŘ. Vytváříme spojení mezi komunikací zdravotních pojišťoven a ČSSZ.

Díky spolupráci na vývoji Portálu občana dokážeme naimplementovat integraci tohoto nástroje, přístup k očkovacímu portálu či přístup k eReceptu a dalším službám.

Spravujeme aplikaci eNeschopenka, portálové a mobilní aplikace zdravotních pojišťoven, aplikaci Tečka a čTečka.

Přínosy

  • Znalost systému eGSB/ISSS
  • Napojení na ISZR
  • Napojení na Portál občana
  • Znalost legislativního rámce
  • Dlouholeté zkušenosti v oboru

Informační systém sdílené služby

Rozhraní "Informační systém sdílené služby" je preferovanou a klíčovou platformou pro výměnu informací a služeb mezi subjekty státní správy. Jeho prostřednictvím tyto subjekty komunikují, což z něj dělá nástroj s vysokým potenciálem pro digitalizaci a automatizaci.

Portál občana

Portál občana jako hlavní vstupní bod občana ke službám státu zajišťuje přístup k celé řadě zdravotnických služeb a aplikací:
  • Elektronická preskripce a eRecept, e Poukaz
  • Zdravotnická dokumentace národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví
  • Portály zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ČPZP, ZPMV
  • Očkovací portál

Portálové a mobilní aplikace

Našimi portálovými a mobilními aplikacemi pro zdravotní pojišťovny poskytujeme pojištěncům online služby a informace. Díky nim mohou z pohodlí domova vyřídit naprostou většinu agend. 

Díky funkcím našich aplikací plní zdravotní pojišťovny svou povinnost ohledně časové a místní dostupnosti zdravotní péče. Výkazem zdravotní péče informují pojištěnce o poskytnuté péči a podporují tím i své kontrolní úkoly. 

Pro pojištěnce jsme vyvinuli a provozujeme aplikace Tečka a čTečka, kterými se občané prokazují v celé EU tzv. digitálním EU Covid certifikátem. V současné době jsme součástí týmu, který připravuje rozšíření aplikace čTečka na plnohodnotý očkovací průkaz.

Komunikační rozhraní zdravotních pojišťoven

Dokážeme integrovat provozní systémy zdravotních pojišťoven se systémy státní a veřejné správy, například s MZ, ÚZIS, VZP, CRP, Kapitačním centrem, MF GFŘ, MF GŘC, ČSSZ, SÚKL, ISZR, CMÚ (kancelář zdravotního pojištění), s Insolvenčním a Obchodním rejstříkem a také s portálem ZP.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.