Datová analytika a reporting

Máme dlouholeté zkušenosti z různorodých BI a datově orientovaných projektů, díky kterým vám pomůžeme vytěžit maximum z vašich firemních dat. Společně odhalíme rezervy ve vašem podnikání a otočíme je ve váš prospěch.

Využijte data k efektivnímu fungování

Datová analytika není o nástrojích. Jde o hluboký pohled na data, o pochopení podnikání či procesů vaší firmy a o identifikaci toho, co konkrétně v datech hledáme nebo bychom mohli hledat.

Klíčem je, aby analytika odrážela strategii a aktuální potřeby společnosti. S využitím pokročilých statistických metod a BI aplikací můžeme v datech objevit nejen obecný přehled o dění ve firmě, ale také hlubší souvislosti a vzory.

Nástroje pro datovou analýzu

K vytváření interaktivních manažerských reportů a přehledů využíváme technologie jako Qlik® a Microsoft Power BI. Pro hlubší vhled do dat a při rozhodování na operativní i strategické úrovni uplatňujeme pokročilé datové analýzy a predikce s pomocí robustních analytických nástrojů.

Provozní reporty na míru

Vašim potřebám dokážeme vytvořit provozní či manažerské reporty na míru, které umí pracovat s integrovanými daty z oblasti financí, produkce, stavu zásob či s daty o utilizaci zdrojů.

Generování provozních reportů je možné nastavit pro specifické úrovně organizace – dle segmentů, pracoviště, odbornosti uživatele apod.

Umíme vytvořit otevřené dashboardy, které umožňují rozšiřování o vaše další provozní segmenty, a kromě toho dokáží vytvářet ad hoc detailní analýzy ukazatelů.

Naše platformy jsou uživatelsky přívětivé, a proto je samozřejmostí vytváření dalších analýz a reportů bez závislosti na programátorech.

Přínosy

  • Řešení s možností snadného dalšího rozvoje
  • Vytváření reportů a analýz vlastními silami
  • Datová analýza z mnoha integrovaných systémů
  • Možnost pokročilé datové analýzy
  • Možnost konzultací s našimi experty
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.