DIGI pro firmu

Zvyšte kvalifikaci vašich zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností na našich kurzech a využijte možnost financování z Národního plánu obnovy.
 

Od dubna 2024 je nově v realizaci dotační projekt podnikového vzdělávání NPO – DIGI pro firmu.
 

NPO - DIGI pro firmu

V Projektu jsou podporovány vzdělávací aktivity vedoucí k získání nebo rozšíření digitálních dovedností. Mohou být realizovány formou Rekvalifikace (máme k dispozici akreditovaný vzdělávací program Digitální gramotnost) nebo Kurzu digitálního vzdělávání (IT kurz dle potřeb firmy – Katalog Akademie nebo uzavřený kurz na míru).

V rámci Projektu lze čerpat příspěvek na vzdělávací aktivity v rozsahu maximálně 80 hodin pro každého zaměstnance. Vzdělávací aktivity podpořené v rámci Projektu musí být ukončeny a finančně vypořádány nejpozději do 30. 9. 2025.
 

Základní podmínky získání příspěvku

Příspěvek poskytovaný v rámci NPO z Projektu je poskytovaný v režimu de minimis. Mezi základní podmínky získání příspěvku patří:
 • Vzdělávání může být realizováno prezenční nebo distanční formou
 • Minimální rozsah vzdělávací aktivity je 16 hodin / osoba
 • Maximální rozsah vzdělávací aktivity je 80 hodin / osoba
 • Vzdělávací aktivity se v jednom běhu může účastnit maximálně 15 účastníků
 • Možné je školit zaměstnance na HPP nebo na DPČ
 • Vzdělávací aktivita probíhá na území ČR, včetně Hlavního města Prahy.

Forma a výše příspěvku

Realizace je financována prostřednictvím jednotkových nákladů:
 • Příspěvek na vzdělávací aktivitu – příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na vzdělávací aktivitě činí 263,98 Kč na osobu a hodinu
 • Mzdový příspěvek – příspěvek na úhradu osobních nákladů zaměstnavatele za účast zaměstnance na vzdělávací aktivitě činí 272,13 Kč na osobu a hodinu.

Příklad financování

Realizujeme pro vás kurz Excel pro pokročilé v rozsahu 16 hodin. Celkem v kurzu proškolíme 12 osob.
 • Maximální dotace na vzdělávání bude činit 12*16*263,98 = 50 684,16 Kč
 • Dotace na mzdy zaměstnanců bude činit 12*16*272,13 = 52 248,96 Kč
 • Celková dotace = 102 933,12 Kč
 • Kurz může proběhnout online nebo prezenčně v našich učebnách či ve vašich prostorách
Máte zájem využít nový dotační projekt NPO DIGI pro firmu?
Kontaktujte nás pro více informací a nabídku kurzů - digiprofirmu@aricoma.com
 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.