Efektivita financování zdravotní pojišťovny

Zdravotním pojišťovnám dodáváme informační systémy pro efektivní řízení a financování zdravotní péče. Systémy, které dodáváme, jsou maximálně automatizovány a plně v souladu s legislativou České republiky.

Dodáváme komplexní a výkonný core systém, který zajistí bezproblémový a maximálně automatizovaný chod všech agend zdravotního pojištění a hladkou integraci systému s okolím. Realizujeme všechny potřebné komponenty hlavního informačního systému a nadstavbové systémy včetně  jejich vzájemné integrace a komunikace. 

Zdravotním pojišťovnám dodáváme software pro:
 • úhrady zdravotní péče,
 • výběr pojistného,
 • evidenci, integraci a komunikaci,
 • modelování, analýzy a statistiky.

Úhrady zdravotní péče

Za klíčovou a nejnáročnější součást provozního systému lze bezesporu považovat výdajovou část, která zajišťuje úhrady výkazů zdravotní péče v souladu s úhradovou (i kompenzační) vyhláškou MZ. Proplácení zdravotní péče obnáší celou řadu dílčích agend, které je třeba provádět v průběhu zpracování výkazů nebo v následných agendách:
 • Zpracování výkazů zdravotní péče, rozsáhlé validační kontroly včetně těch velmi sofistikovaných
 • Agendy revizních doktorů, předkládání vytipované péče revizním lékařům ke kontrole
 • Průběžné vyúčtovávání zdravotní péče a generování zúčtovacích zpráv
 • Roční vyúčtování, tzv. Regulace a vypořádání
 • Hledání modelu chyb a podvodného chování

Přínosy

 • Nekomplexnější řešení pro zdravotní pojišťovny na trhu
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Možnost integrace na řadu státních institucí
 • Dostupnost portálu či webové aplikace pro pojištěnce
 • Plné využití legislativního rámce pro efektivitu finančního řízení

Výběr pojistného

Náš systém pro příjmovou oblast zajišťuje efektivní výběr pojistného. Zabudovali jsme do něj rozsáhlé workflow precizně řídící například následující agendy:
 • kontroly platební kázně,
 • pravděpodobná výše pojistného,
 • přehledy OSVČ,
 • rozhodčí komise.

Evidence, integrace a komunikace

Náš systém pro zdravotní pojišťovny zajišťuje veškerou evidenci subjektů.

Využívá velmi rozsáhlou interní a externí integraci se systémy státních institucí, jako jsou například MZ, VZP, SÚKL, UZIS, ISZR či Insolvenční a Obchodní rejstřík.

Napojení je možné i na systémy zdravotnických zařízení, plátců pojistného a také Portál ZP.

Interně systém napojíme na spisovou službu, účetní systém nebo například na call centrum.

Nadstavbové portálové a mobilní řešení navážeme na internetové bankovnictví – umožníme platbu přes platební bránu, platebním tlačítkem, QR platbou apod.

Autentizaci zajistíme podle volby odběratele bankovní identitou, identitou občana či díky vlastní autentizační bráně ARICOMA ID.

Modelování, analýzy a statistiky

Zdravotní pojišťovně předkládáme analytickou platformu pro pokročilé modelování, analýzu a vizualizaci umožňující detailní rozbor dat. Zdravotní pojišťovny tak mohou modelovat, sledovat a analyzovat:
 • ekonomické ukazatele,
 • stav a vývoj počtů a struktury kmene pojištěnců,
 • trendy vykazované zdravotní péče,
 • klíčová ekonomická a zdravotní data pro management,
Platforma dále umožňuje kontrolovat zdravotnická zařízení či provádět hloubkové analýzy dat: 
 • predikce odchodu pojištěnců (churn analýzy),
 • nestandardní jevy ve vykazování péče (podpora fraud detection).
Zajímavou pilotní aplikací z této oblasti (s možnou vazbou na portál) je kontrola medikace pojištěnců. Můžeme poskytovat informace pojištěnci a ošetřujícímu lékaři o možné kontraindikaci nebo naopak neúplné medikaci v souvislosti s navrhovanou léčbou, zjištěné na základě veškerých dat obsažených v kartě o pojištěnci.

Portálová a mobilní řešení

Naše portálové a mobilní řešení pro pojištěnce nabízí většinu služeb zdravotní pojišťovny bez nutnosti osobní návštěvy přepážky.

Pojištěnci řešení umožňuje:
 • Mít své aktuální zdravotní údaje stále po ruce, včetně poskytnuté péče.
 • Sdílet zdravotní údaje se svými lékaři.
 • Plánovat a objednávat zdravotní péči.
 • Zjišťovat dostupnost a navigaci k lékaři či lékárně.
 • Komunikovat se svou zdravotní pojišťovnou a provádět platby.
 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.