Vývoj softwaru

Naše dlouholeté zkušenosti s širokým spektrem zákazníků, znalost legislativního rámce, metody agilního vývoje a důraz na bezpečnost zaručují, že vás spolehlivě provedeme každým aspektem vývoje vašeho IT řešení na míru.

Jsme spolehlivým partnerem pro státní i veřejnou správu

Návrh, vývoj a následný provoz systémů státní správy vyžaduje nejen technologické know-how, ale také znalosti dané problematiky a zákonů, které definují rámce jejich využití. V Aricoma jsme partnerem organizací státní i veřené správy několik desetiletí. Díky tomu si uvědomujeme potřeby chodu státu a v mnoha oblastech se řadíme mezi nejvýznamnější poskytovatele státních vývojových řešení v ČR.

V rámci celé skupiny společně dodáváme komplexní služby od návrhu až po cílový provoz, včetně zajištení služeb bezpečnosti a dohledu. Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblastech, jako je globální architektura a konzultace, byznys a IT analýza, vývoj či migrace softwarových řešení s možností jejich dalšího provozu a podpory.

Vyznáme se ve státních informačních systémech

Máme mnoho zkušeností z implementace projektů podporujících základní principy eGovernmentu, elektronizace či modernizace veřejné správy a samosprávy. Řadíme se mezi partnery státu provozující kritické a významné informační systémy státní správy a disponujeme všemi potřebnými certifikacemi. Z našich projektů v této oblasti vybíráme:

 • Vývoj a provoz základních registrů pro Správu základních registrů
 • Vývoj a provoz systému ISTP pro Ministerstvo dopravy ČR
 • Vývoj a provoz Portálu Občana pro společnost NAKIT
 • Vývoj a provoz integračního systému ISSS pro společnost NAKIT
 • Vývoj a provoz Systému včasné intervence
 • Vývoj a poskytování formou služby – systém pro Sčítání lidu pro Českou poštu
 • Poskytování architektonického dohledu pro Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Portál úředníka pro krajské úřady
 • Dokumentové systémy pro města a krajská zastoupení
 • Dokumentový systém pro Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • Agendový informační systém pro Českou agenturu průmyslu a obchodu
 • Dodávky identity mananagementu pro kraje, města a nemocnice
 • Dodávky systému ERIAN pro Národní Schengenský informační systém

Přínosy

 • Více než 30 let zkušeností na trhu
 • Systémový integrátor
 • Podrobná znalost legislativního prostředí
 • Účast v projektech EU v eDigitalizaci
 • Mobilní i portálová řešení

Analýza jako stavební kámen úspěchu

Všechny naše projekty začínají dobře propracovaným návrhem. Správně navržená softwarová architektura vám zajistí efektivní vývoj i budoucí rozvoj systému, potřebnou výkonnost a škálovatelnost, optimalizuje náklady a omezuje rizika bezpečnostních hrozeb. Pro nás, jako dodavatele IT řešení, architektura vlastně znamená, jak bude realizovaný systém jako celek fungovat (včetně interakce s okolím), z jakých stavebních kamenů bude poskládán či jaké technologie použijeme.

Základní otázka, na kterou hledáme v rámci návrhu architektury odpovědi, zní: Jak nejlépe naplnit definované požadavky? A to z mnoha hledisek, tedy zejména aby řešení:
 • realizovalo požadované funkce;
 • bylo dostatečně výkonné a umožňovalo i budoucí navyšování výkonu v případě potřeby;
 • zajišťovalo potřebnou úroveň bezpečnosti;
 • umožňovalo a usnadňovalo budoucí rozvoj;
 • respektovalo podmínky a zásady prostředí, jehož má být součástí;
 • bylo optimální z hlediska ekonomických nákladů na realizaci, provoz i následný rozvoj.
Dobře navržená architektura je pro nás základem toho, aby budování IT řešení v krátkodobém i dlouhodobém horizontu bylo radostí, ne noční můrou.

Vývoj dle metodiky, která je vám blízká

Metodu vývoje a řízení projektu dokážeme vést jak agilními technikami, tak vodopádově. Vašim potřebám a zkušenostem vašeho týmu se přizpůsobíme. Ve většině případů využíváme u agilního vývoje framework Scrum. Druhou metodikou, kterou vám můžeme nabídnout, je Kanban.

Pro vývoj větších projektů, které vyžadují synchronizaci dvou a více vývojových týmů, používáme interně metodiku LeSS. Na velkých projektech využíváme škálovací framework podle volby zákazníka. Preferujeme škálování podle frameworku LeSS. U některých zákazníků na jejich žádost framework SaFE®
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.