Log & flow management

Analyzujte a vyhodnocujte provozní a bezpečnostní incidenty v prostředí pro práci s událostmi a toky nejen z IT infrastruktury, ale i z cloudových služeb.

Platné od: 01. 01. 2024

Základní popis služby

Služba LogDock Advanced je cloudové řešení pro komplexní Log & Flow management.
 
Základem pro službu LogDock Advanced je softwarový nástroj pro sběr, ukládání, prohlížení a vyhodnocování provozních a bezpečnostních událostí a toků (logy). K nástroji má zákazník přístup přes webové rozhraní, ve kterém pracuje s uloženými logy. Logy mají tříměsíční retenci, kterou lze na požádání navýšit.
 • „Události“ jsou záznamy ze síťových zařízení a aplikací. Služba podporuje protokoly událostí TCP/UDP Syslog. Pro sběr informací z Microsoft Windows poskytovatel doporučuje použít například WinCollect server. Po dohodě s poskytovatelem lze využít i jiné protokoly.
 • „Toky“ jsou záznamy o síťovém provozu, které generují obvykle síťová zařízení, jako jsou switche a routery. Podporované protokoly jsou Netflow, IPFIX, SFlow a JFlow.

Výkon služby

Výkonnost služby je definována počty událostí za sekundu (Events per second – EPS) a toků za minutu (Flows per minute – FPM), které je služba schopna přijmout a zpracovat. Zákazník může objednávat tyto výkonnostní parametry:
 • EPS VDC – definuje počet zpracovaných událostí z virtuálních firewallů a virtuálních load balancerů pouze v rámci služeb VDC Connect a VDC Connect Plus. EPS VDC lze škálovat po 20ks.
 • EPS – definuje počet zpracovaných událostí ze zákaznické cloudové i on-premise IT infrastruktury. EPS lze škálovat po 100ks.
 • FPM – definuje počet zpracovaných toků ze zákaznické on-premise IT infrastruktury. EPM lze škálovat po 5000ks.
Výkonnostní parametry lze pružně měnit na měsíční bázi. V případě potřeby nabízí poskytovatel součinnost při odhadu počátečních hodnot.

Aby zákazník mohl využívat EPS a FPM, vytvoří mu poskytovatel za tímto účelem virtuální Event and Flow Processor (dále jen „Processor“). Processor umožňuje přijímat a zpracovávat události a toky ze zákaznické cloudové i on-premise IT infrastruktury.

Rozšíření služby

Zákazník si může ke službě doobjednat následující rozšíření:
 • Report z logů ze služeb firewallu
 • Report z logů ze služby aplikačního firewallu pro funkcionalitu Web Filtering
 • Reporty dle specifikace zákazníka
 • Expertní podpora
 • Instalace a školení v rozsahu 2MD
Reporty jsou zasílány dle volby zákazníka denně nebo jednou týdně (období sobota – pátek).

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena v 1 úrovni SLA, a to Bronze. Jaké parametry jsou platné pro úroveň Bronze je uvedeno v tabulce níže.

Účtování služby

Služba je účtována měsíčně dle následujících parametrů:

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele
 • 8/5 správa a provoz platformy nezbytné pro běh služby
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností
 • Sběr logů ze služeb VDC Connect / VDC Connect Plus
 • Instalace, správa a provoz Processoru
 • Garantovaná dostupnost služby 95% na schopnost přijímat a ukládat události a toky pro rozhraní Processoru
 • Garantovaná dostupnost webového rozhraní služby 95%

Odpovědnosti zákazníka
 • Práce s prostředím, vytváření a správa náhledů na logy a další činnosti související s ovládáním služby přes webové rozhraní
 • Nastavení sběru Log & Flow na svých zařízeních (jiných než VDC Connect / VDC Connect Plus)
 • Plnění povinností dle právních předpisů na ochranu osobních údajů a soukromí – zejména informování dotčených subjektů o sběru a zpracování logů, získání jejich případných souhlasů apod.

Přínosy

 • Jednotné místo pro správu provozních a bezpečnostních logů z celé infrastruktury
 • Možnost neomezené doby ukládání Log & Flow
 • Napomáhá plnit soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Service desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce 24/7
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.