Komplexní zálohování CommVault

Komplexní cloudové řešení pro zálohování, které umožňuje zálohovat celé obrazy virtuálních serverů, jednotlivé soubory a data z aplikací.

Platné od: 01. 01. 2024

Základní popis služby

Služba umožňuje zálohovat celé obrazy virtuálních serverů, jednotlivé soubory z virtuálních či fyzických serverů a také data přímo z aplikací, jako jsou MS SQL, Exchange, Sharepoint, Active Directory, Oracle, SAP, DB2, PostgreSQL, MySQL apod.

Služba řeší zálohování v rámci datových center poskytovatele i zálohování z externích lokalit zákazníka. Služba také splňuje pravidlo zálohování 3-2-1, tzn. že v rámci služby můžete mít 3 kopie dat uložené na 2 různá media a 1 zálohu mít umístěnou v jiné lokalitě. Celý proces zálohování řídí poskytovatel, a to na základě informací a součinnosti od zákazníka. Služba je účtována dle typu zálohy (virtuální server, soubor a aplikaci) a objemu zálohovaných dat.

Standardní zálohovací plán
 • 1× denně inkrementální záloha
 • 1× týdně plná záloha
 • retence záloh 1 měsíc
Standardní zálohovací okno je mezi 18:00 a 6:00 hod. Primární zálohy jsou umístěny v domovském datovém centru, případné sekundární zálohy jsou umístěny v jiném datovém centru poskytovatele.

Obnova záloh
V případě potřeby obnovy záloh má zákazník nárok na 2 bezplatné obnovy za měsíc pro každý objednaný typ zálohy. Pokud zákazník vyčerpá bezplatné obnovy záloh, bude dále zúčtován prací technického specialisty dle vykázané práce za každých započatých 15 minut.

Pokud si chce zákazník dělat obnovy záloh sám, má možnost si tuto volbu objednat u poskytovatele a obnovy záloh řešit dle své potřeby za splnění následujících podmínek:
 • lze aplikovat pouze na agentové zálohování (souborové a aplikační) nad prostředím, které je ve správě zákazníka,
 • zákazník zodpovídá za rizika spojená s obnovou (nefunkčnost aplikace, přepsané systémové soubory apod.),
 • zákazník zná prostředí CommVault, v případě neznalosti má možnost placeného zaškolení (cca 4 hodiny),
 • zákazník nesmí provádět obnovu záloh v čase, na který jsou ohlášené plánované odstávky,
 • zákazník musí neprodleně informovat poskytovatele v případě, že obnovou záloh přepsal systémové nebo konfigurační soubory a v důsledku toho došlo k přerušení pravidelného zálohování.
Po splnění podmínek poskytovatel předá zákazníkovi přístup do online administrátorské konzole CommVault a základní manuál specifický pro prostředí poskytovatele.

Typy lokalit pro zálohování

Zálohování v rámci datového centra
Jedná se o zálohování dat umístěných v datovém centru poskytovatele do fyzicky oddělených zařízení ve stejném datovém centru a s možnou replikou do druhého datového centra.

Zálohování do datového centra
Data z infrastruktury zákazníka jsou zálohována do datového centra poskytovatele. Zákazník má přes samoobslužný portál přístup ke správě záloh, jejich definici a řízení obnovy.

Zálohování v lokalitě zákazníka
Jedná se o komplexní zajištění zálohování dat v lokalitě zákazníka. Zákazník v rámci služby bude mít pronajaté potřebné servery pro zálohování, software a licence. Po zaškolení je pak zálohování plně v kompetenci zákazníka.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele
 • 24/7 provoz a správa zálohovací platformy CommVault a HW prostředků, nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě,
 • zajištění nezbytných kapacit pro ukládání záloh,
 • vytvoření a nastavení zálohovacího plánu.
 • správa, monitoring a logování uživatelských přístupů ke sdíleným komponentám zálohovacího řešení,
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad během zálohovacích úloh.

Odpovědnosti zákazníka
 • definice úvodních požadavků na zálohovací plán,
 • při zálohování souborů a aplikací nezbytná součinnost s instalací, integrací zálohovacího agenta do prostředí zákazníka, následně pak provoz agenta,
 • informování o změnách v zálohovaném prostředí, které mají dopad na zálohovaní.

Účtování služby

Služba je účtována dle typu zálohy (virtuální server, soubor a aplikaci) a objemu zálohovaných dat.

Přínosy

 • Vyřešení efektivního zálohování dat bez potřeby počátečních investic a se spolehlivým provozem
 • Šifrování dat již na straně zákazníka
 • Podpora zálohování dat aplikací MS SQL, Exchange, Sharepoint, AD, Oracle, SAP, DB2, PostgreSQL, MySQL, Sybase, Notes, Novell, Informix a Documentum
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce
 • Reporting zálohování (na vyžádání)
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.